Magdalena Kowalska, Anna Misztal, Zrównoważona przedsiębiorczość i jej determinanty – przypadek Polski

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-68006-20-9
DOI 10.48226/978-83-68006-20-9
ss. 122

język: polski

Zrównoważona przedsiębiorczość jest siłą napędową realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorców. Przyczynia się ona do prowadzenia odpowiedzialnych badań, wspiera innowacyjność oraz kształtuje ekologiczne postawy wśród prowadzących działalność gospodarczą, ich pracowników oraz lokalnych społeczności. Jej mianem można określić zakładanie i prowadzenie biznesu, którego podstawą jest uwzględnianie w strategiach, modelach biznesowych oraz stylu i sposobie zarządzania organizacją trzech kluczowych aspektów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.
Zrównoważony rozwój jest źródłem nowych możliwości przedsiębiorczych, generowania nowych zysków oraz rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych. Stanowi on wyzwanie dla przedsiębiorcy, jest szansą, a zarazem wymaga zmiany w postrzeganiu i rozumieniu jego roli w rozwoju współczesnych systemów gospodarczych.
W literaturze przedmiotu, polskiej i zagranicznej, występuje wielość definicji, poglądów i stanowisk dotyczących istoty, zadań i wyzwań zrównoważonej przedsiębiorczości. Należy jednak podkreślić, że u podstaw jej rozwoju leży zmiana w sposobie postrzegania zasobów środowiska naturalnego, rola przedsiębiorcy w kształtowaniu wartości dodanej oraz rozwój nowych technologii i rozwiązań pozwalających na wdrażanie ekoinnowacji. Zmienność otoczenia rynkowego, bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz ciągły postęp społeczny i technologiczny powodują, że zrównoważona przedsiębiorczość zmienia się nieustannie i nie da się jej opisać za pomocą jednej definicji.
Prezentowane opracowanie poświęcone jest w szczególności istocie zrównoważonej przedsiębiorczości, modelom i strategiom jej prowadzenia, ocenie jej rozwoju oraz czynnikom ją kształtującym w Polsce. Wpisuje się ono w nurt analiz dotyczących zarządzania współczesną organizacją, w której kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są na równi.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
magdalena-kowalska-i-anna-misztal-zrownowazona-przedsiebiorczosc-i-jej-determinanty-przypadek-polski-edycja-online.pdf (1.4 MB)
spis-tresci.pdf (138.1 KB)

Polecane produkty