O nas

Wydawnictwo Rys to wydawca uwzględniony w opublikowanym „Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku” (ostatnia aktualizacja z dnia 22 lipca 2021) „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”. Wydawnictwo Rys zostało ujęte w wykazie wśród wydawców z poziomu I. Identyfikator wydawnictwa 73900

Odpowiednio do tego za autorstwo monografii naukowej wydanej w Wydawnictwie Rys, zależnie od dyscypliny naukowej, do której zalicza się praca, przysługuje autorowi: 80 albo 100 punktów; za redakcję monografii naukowej 20 punktów; za znajdujący się w niej rozdział: 20 punktów.

Wydawnictwo Rys jest firmą prezentującą szczególny wachlarz ofert, skupiając się na wydawaniu prac naukowych. Wychodzimy naprzeciw zarówno nietypowym potrzebom klientów pragnących wydać w profesjonalny sposób nisko- oraz wysokonakładowe publikacje będące pokłosiem prowadzonych badań (prace naukowe, rozprawy habilitacyjne, prace doktorskie, magisterskie, materiały konferencyjne, skrypty, itp.), jak i literaturę piękną. Wydajemy też szereg naukowych periodyków oraz naukowych serii wydawniczych.

Publikujemy od roku 2001. Wydawnictwo Rys oferuje edycję opatrzonych numerami ISBN wydawnictwa publikacji w tradycyjnej postaci drukowanej oraz w wersji cyfrowej, zarówno pdf-ów, jak i e-pubów. W porozumieniu z autorami udostępniamy też publikacje online zamieszczając je na stronie internetowej naszego Wydawnictwa, zarazem – w porozumieniu z autorami – udostępniamy im plik pdf z publikacją celem zamieszczenia jej na innej wybranej przez nich stronach internetowych. Publikacje naukowe udostępniane online mogą być opatrzone numerami DOI przynależnymi do Wydawnictwa Rys.

Wydawnictwo Rys proponuje w swojej ofercie kompleksowy zespół prac wydawniczych od przygotowania graficznego (ze skanowaniem włącznie) i składu począwszy po dostarczenie Klientowi finalnego, wydrukowanego produktu. W zakresie wykonywanych przez nas prac mieści się zarówno wydawanie książek, broszur, gazetek, ulotek. Proponujemy naszym Klientom nie tylko obsługę kompleksową, lecz także możliwość skorzystania z wybranego elementu procesu wydawniczego. Wydawnictwo Rys wydaje publikacje z własnymi numerami ISBN i ISSN, bądź z numerami Klienta (będącego wówczas wydawcą).

Z oferty naszej korzystały dotychczas m.in.: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Polski Związek Logopedów, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Akademickie Centrum Informacyjne, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, a także szereg innych uczelni, instytucji naukowych, jak i klientów indywidualnych.

Wydawnictwo zapewnia szybką realizację zleceń. Gwarantujemy krótkie terminy (całość procesu wydawniczego może zamknąć się w okresie 4-5 tygodni), wysoką jakość, profesjonalną obsługę oraz atrakcyjne ceny naszych produktów i usług. W trosce o pełną satysfakcję klientów wychodzimy naprzeciw Ich wszelkim indywidualnym życzeniom, wykazując pełną elastyczność co do ich oczekiwań.

W roku 2006 oraz 2012 zmianie uległa struktura właścicielska Wydawnictwa. Obecnie, po zmianie właściciela, Wydawnictwo prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 7 maja 2012 roku

NIP 783-128-61-61
REGON 631161708
Konto bankowe: Santander Bank, nr konta 94 1090 1447 0000 0001 2299 8920

 

Wydawnictwo Rys wydaje obecnie publikacje z numerem ISBN 978-83-68006-

W latach 2001-2005 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 83-88856-
W latach 2005-2012 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-60517-
W latach 2012-2016 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-63664-
W latach 2016-2020 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-65483-
W latach 2020-2022 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-66666-
W latach 2022-2023 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-67287-
W latach 2023-2024 publikacje Wydawnictwa były opatrzone numerem ISBN 978-83-68006-