Paweł Sekuła, Katastrofa w Czarnobylu. Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku

  • egz.
  • Cena netto: 38,10 zł 40,00 zł

Wydanie I
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-26-5
DOI 10.48226/978-83-67287-26-5
ss. 368

język: polski, ukraiński

Monografia jest pogłębionym i wszechstronnym opracowaniem najistotniejszych zagadnień związanych ze społecznymi skutkami katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie. Posiada szeroką i różnorodną podstawę źródłową, oparta jest na analizie rozległych materiałów archiwalnych, oficjalnych i nieoficjalnych dokumentów, z których wiele po raz pierwszy zostało wprowadzonych do obiegu naukowego. W publikacji przedstawiono jak katastrofa jądrowa wpłynęła na procesy kulturowo-demograficzne i obyczajowe znacznej części społeczeństwa ukraińskiego poprzez zmiany warunków codziennej egzystencji i organizacji pracy setek tysięcy ludzi. Autor zastosował pojęcia i metody z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, takich jak historia, antropologia kulturowa, socjologia, nauki prawne czy literaturoznawstwo, ale także skorzystał z dorobku fizyki i nauk medycznych. 

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (165.7 KB)
pawel-sekula-katastrofa-w-czarnobylu-ukraincy-wobec-tragedii-1986-roku-edycja-online.pdf (3.3 MB)

Polecane produkty