Punkty wspólne. Literatura między prywatnym a publicznym, praca zbiorowa pod redakcją Eweliny Bulewicz, Aleksandry Drab, Dominiki Górko, Barbary Sarnowskiej i Magdaleny Stefańskiej

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-68006-10-0
DOI 10.48226/978-83-68006-10-0
ss. 284

język: polski

Pomysł stworzenia tej książki zrodził się podczas zajęć rynek literatury i sztuki, realizowanych w ramach specjalności kuratorstwo literatury, która prowadzona jest na kierunku filologia polska na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie zajęć prowadzonych przez dr. hab. prof. UAM Piotra Dobrowolskiego wykonywaliśmy zadania polegające na przygotowywaniu studiów przypadków – tworzyliśmy sylwetki instytucji, organizacji i prezentacje działań związanych z praktyką upowszechniania literatury. Na potrzeby każdej analizy odbywaliśmy rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami tych inicjatyw lub z osobami zatrudnionymi w wybranych podmiotach. Naszą ambicją nie było kompletne zmapowanie pola ani stworzenie jego reprezentatywnego przekroju. Chodziło nam raczej o przyjrzenie się konstelacji, której poszczególne elementy wiązały się z naszym zainteresowaniem kulturą literacką – zwłaszcza w zakresie wyznaczanym przez dostępny nam horyzont poznański, choć z czasem coraz częściej przekraczaliśmy ramy lokalności. Poznając pracę konkretnych osób, uwarunkowania i ograniczenia, którym podlegają, podejmując określone działania, a także plany, ambicje czy cele instytucji i organizacji, które współtworzą, pogłębialiśmy naszą wiedzę dotyczącą działań w zakresie praktyk wydawniczych, popularyzatorskich czy krytycznych. Pozyskiwana wiedza na temat doświadczeń osób pracujących w tym sektorze kultury kierowała naszą uwagę na kolejne instytucje i zjawiska współtworzące życie literackie. Poszerzający się zakres problemów, zagadnień i praktyk uświadomił nam, że konstelacja rozrasta się do rozmiarów książki opisującej różnorodne aspekty życia literackiego – jego animacji, kierunków rozwoju i uwarunkowań, którym podlega, z uwzględnieniem problemów finansowych, organizacyjnych i komunikacyjnych, determinujących pracę konkretnych osób, instytucji, organizacji i firm. Pogłębiając refleksję na ten temat, staraliśmy się, żeby obok diagnoz zastanego stanu rzeczy na kartach przygotowywanej przez nas publikacji pojawiły się także wskazania praktycznych i potencjalnych możliwości przezwyciężania wskazywanych problemów. Nasza książka ma więc charakter dokumentacyjny, ale też postulatywny.

(od Redaktorek)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
punkty-wspolne-literatura-miedzy-prywatnym-a-publicznym-edycja-online.pdf (2.3 MB)
spis-tresci.pdf (201.1 KB)

Polecane produkty