Poznań miastem wielu języków. Zbiór prac nadesłanych na konkurs tłumaczeniowy „Poznań na językach”

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 12,5x19,5 cm
ISBN 978-83-67287-58-6
ss. 122

język: angielski, arabski, białoruski, chiński, chorwacki, duński, francuski, hindi, hiszpański, kataloński, kazachski, khmerski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, rumuński, szwedzki, ukraiński, walijski, włoski,

Przekazujemy Państwu publikację, która jest wynikiem przeprowadzonego wśród studentek i studentów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze Studenckiego Konkursu Tłumaczeniowego „Poznań na językach”.
Konkurs zorganizowany został przez Radę ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze oraz Biuro Obsługi Inwestorów, we współpracy z firmami Majorel, MAN, Next Technology oraz Raben, a jego celem było upowszechnienie wśród mieszkańców regionu informacji na temat kształcenia w SNJL, integracja środowiska uniwersyteckiego z Miastem Poznań oraz przedsiębiorcami działającymi w regionie, a także upowszechnienie wielojęzyczności i wielokulturowości jako ważnych zjawisk w regionie.
Zadanie konkursowe polegało na przetłumaczenia dwu tekstów: wiersza Stanisława Barańczaka „Od Knasta” oraz opisów poznańskich dzielnic (fyrtli) na języki, których można się uczyć w SNJL.
W pierwszej części niniejszego tomu umieściliśmy nagrodzone w konkursie przekłady wiersza Stanisława Barańczaka. Natomiast w drugiej części znajdują się opisy poznańskich dzielnic w wielu z ponad 40 języków, jakie nauczane są na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Gratulujemy wszystkim Studentkom i Studentom SNJL, którzy wykazali się świetną znajomością języka obcego, warsztatem tłumaczeniowym i kreatywnością językową, cechami, jakie widoczne są w zamieszczonych w niniejszym tomie przekładach.
Serdeczne podziękowania kieruję do Pracowniczek i Pracowników SNJL, którzy okazali się wielkim wsparciem Organizatorów konkursu recenzując nadesłane przekłady, a także Autorek i Autorów przekładów pomagając im przygotować teksty do druku.
Życzymy Państwu ciekawej lektury!

Rada ds. Kształcenia
Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (220.2 KB)

Polecane produkty