„Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego”. Człowiek wobec świata zwierząt, red. Mateusz Jaeger, Jacek Tomczyk, Jacek Wrzesiński

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Gniezno – Poznań 2024
Format 16,5x23,5 cm
ISBN 978-83-68006-24-7
DOI 10.48226/978-83-68006-24-7
ss. 308

język: polski

Prezentowane w niniejszej publikacji teksty obrazują dyskusję, jaka toczyła się w maju 2023 roku w gościnnych murach Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funeralia zagościły na dłużej w tym miejscu, dlatego też nieco zmieniła się nazwa – z Funeraliów Lednickich na Funeralia Gnieźnieńskie. Nie zmienił się jednak charakter tych multidyscyplinarnych spotkań, w których dominują archeolodzy i antropolodzy.

Podczas tegorocznych Funeraliów wyraźnie było widać to, co było założeniem u podstaw tworzenia konferencji, potrzebę i doskonałe rezultaty nie tylko badań interdyscyplinarnych, ale też dyskusji. Dyskusji nad tematami, nad problemami, wynikami i stawianymi hipotezami. Wielogłos i wymiana myśli między dyscyplinami pozwala na większe wzajemne zrozumienie oraz na bardziej wiarygodną prezentację przeszłości.

Nasze badania, analizy i hipotezy opierają się na źródłach pozyskiwanych w toku archeologicznych prac wykopaliskowych. Wszystko, bez względu na stan zachowania, czy też rodzaj źródła, jest dla nas niezwykle cenne. Dlatego też świadomość skrupulatnych badań terenowych i dokumentowania leży u podstaw naszego dalszego wnioskowania. Coś, co zostanie niedostrzeżone lub pominięte w toku prac terenowych, nigdy nie stanie się przedmiotem analiz i refleksji. Tym samym budowany przez nas obraz minionej rzeczywistości nigdy nie będzie pełny, a co gorsze – nie będzie nawet przybliżony, a w wielu przypadkach wręcz wypaczony.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
prawy-dba-o-dusze-swego-zwierzecia-domowego-funeralia-23-edycja-online.pdf (24.8 MB)
spis-tresci.pdf (1.6 MB)

Polecane produkty