(Nie)widzialna strona przemocy domowej. Zjawisko przemocy w percepcji mieszkańców dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, red. Magdalena Markocka, Bartosz H. Olszewski, Joanna Wróblewska-Skrzek

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 17x24 cm
ISBN 978-83-68006-19-3
DOI 10.48226/978-83-68006-19-3
ss. 290

język: polski

Badania przeprowadzone w 2023 r. przez zespół UKSW w warszawskiej dzielnicy Bielany można uznać za przykład socjologii stosowanej. Badanie motywowane było potrzebą rozwiązania aktualnego problemu społecznego, jakim jest przemoc w rodzinie, określana również jako przemoc domowa. Tematyka badań wynikała z programów publicznych określanych jako przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie. Zespół badaczy podjął się diagnozy zjawiska za pomocą ilościowych oraz jakościowych technik badawczych. Dostarczone w ten sposób wyniki prezentują wiedzę na temat problemu przemocy w rodzinie oraz diagnozują sposób realizacji polityk publicznych. Oparty na metodologii naukowej opis badanego zjawiska buduje świadomość, która może przekładać się na działanie oraz dokonuje ewaluacji realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej.

(dr hab. Wojciech Sadłoń – fragment recenzji)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
nie-widziala-strona-przemocy-domowej-edycja-online.pdf (4.3 MB)
spis-tresci.pdf (270.6 KB)

Polecane produkty