Logistyka i łańcuchy dostaw. Wyzwania i problemy z perspektywy zarządzania i ekonomii, red. Michał Comporek

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2022
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-36-4
DOI 10.48226/978-83-67287-36-4
ss. 230

język: polski

Współczesna logistyka może być postrzegana jako dynamicznie rozwijająca się nauka i praktyka zarządzania, zorientowana na realizację zdywersyfikowanych celów przedsiębiorstwa. Choć jej rdzeń nieodwołalnie wiąże się z dążeniami do zapewnienia dostępności fizycznej do posiadanych zasobów w wymiarze czasowym, przestrzennym czy efektywnościowym, dzisiejsza logistyka ogniskuje się również na kwestiach dbałości o sprawny przepływ informacji, zagadnieniach skutecznego planowania działalności podmiotu gospodarczego czy problematyce osiągania satysfakcjonującego poziomu obsługi klienta. Poprzez integrację zróżnicowanych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, wywiera ona znaczący wpływ na możliwość kreacji korzystnej pozycji konkurencyjnej jednostki gospodarczej czy też maksymalizację jej rynkowej wartości.
Wspomniana wielowymiarowość zagadnień towarzyszących współczesnej logistyce podkreślona została w niniejszej publikacji, stanowiącej zbiór trzynastu recenzowanych artykułów naukowych odwołujących się m.in. do związków logistyki z sferą marketingu, rachunku kosztów, finansów przedsiębiorstw, czy gospodarki majątkiem podmiotu gospodarczego. Choć podejmowane w monografii zagadnienia wyraźnie różnicują się ze względu na swoją tematykę, wszystkie wydają się być ważne, aktualne i co szczególnie ważne – istotne z perspektywy teorii i praktyki działalności biznesowej. Sam zaproponowany zaś tytuł opracowania Logistyka i łańcuchy dostaw. Wyzwania i problemy z perspektywy zarządzania i ekonomii trafnie charakteryzuje szeroki obszar zainteresowania zespołu badawczego.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
logistyka-i-lancuchy-dostaw-wyzwania-i-problemy-z-perspektywy-zarzadzania-i-ekonomii-redakcja-michal-comporek-ksiazka-online.pdf (2.2 MB)
spis-tresci.pdf (215.1 KB)

Polecane produkty