Transport i logistyka w teorii i praktyce gospodarczej, red. Stanisław Ejdys, Robert Rogaczewski

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2022
Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-67287-17-3
ss. 242

język: polski

Problematyka związana z funkcjonowaniem branży transportowo-logistycznej nie jest nowym zagadnieniem badawczym, ale w obecnych warunkach geopolitycznych oraz pandemii COVID-19 nabiera szczególnego znaczenia. W klimacie niepewności, zmienności i ryzyka systemowego niekorzystne czynniki mogą znacząco zmienić współczesny świat. Do możliwych scenariuszy należą: upadek systemów opieki zdrowotnej, kryzys energetyczny na dużą skalę, pandemia o szerokim zasięgu, ogólnoświatowa recesja gospodarcza. Wyzwania te wymagają przekształcenia gospodarki światowej, promowania społeczeństwa informacyjnego, zwalczania pogłębiających się nierówności oraz wzmocnienia pozycji jednostki i utrwalenia demokracji na arenie międzynarodowej. Sytuacja w branży transportowo-logistycznej stanie się przytłaczająca, gdy pojawiające się wyzwania będą ze sobą powiązane, a ich zasięg zbyt duży, aby mogły sobie z nimi poradzić samodzielnie przedsiębiorstwa czy nawet państwa.
Dlatego funkcjonujące na globalnych rynkach przedsiębiorstwa – podejmując walkę konkurencyjną – zmuszone są do poszukiwania źródeł swojej przewagi. Stanowić ją może nie tylko przewaga technologiczna, informacyjna czy finansowa, ale coraz częściej przewaga kompetencyjna wynikająca z jakości kapitału ludzkiego, jakim dysponuje firma.
Niniejsza praca zawiera opracowania przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych z różnych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Tematyka prezentowanych opracowań odzwierciedla różnorodne zainteresowania autorów, co implikuje charakter publikacji. Poszczególne opracowania zgrupowane są w dwóch częściach odpowiadających wybranym wątkom merytorycznym. Treść pierwszej części stanowią rozważania na temat transportu. Kluczowe megatrendy, które go kształtują, to: masowość, mobilność, multimodalność, współdzielenie, ekologia i autonomia. Duży wpływ na transport będzie miało w najbliższych latach także starzenie się społeczeństwa oraz potrzeba wielozadaniowości stanowiące dodatkowy bodziec do rozwoju innowacyjnych rozwiązań transportowych.

(ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (222.6 KB)

Polecane produkty