Tomasz Siedlecki, Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej jako remedium dla przeciążonego systemu drogowego. Analiza perspektyw Miasta Łodzi w latach 2010 – 2018

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 29,7x21 cm
ISBN 978-83-66666-29-0
DOI 10.48226/978-83-66666-29-0
ss. 160

język: polski

Na przestrzeni ostatnich wieków społeczeństwo było świadkiem nasilającego się procesu urbanizacji. Intensywny napływ ludności wiejskiej do powiększających się błyskawicznie miast (również terytorialnie) sprawił, że w ośrodkach miejskich dostrzegano coraz większą potrzebę dobrze zorganizowanego transportu, dzięki któremu mieszkańcy bez straty dużej ilości czasu mogliby przemieszczać się w dowolne części obszarów zurbanizowanych. Z pomocą nadeszła im rewolucja techniczna, podczas której bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na znaczeniu zyskały środki transportu miejskiego, w tym także komunikacja zbiorowa. Cały czas poprawiające się warunki życia, najpierw na świecie, a później również i w Polsce, zaczęły jednak prowadzić do powstawania w miastach różnorodnych komplikacji. Jedną z najpoważniejszych okazał się być problem kongestii transportowej, czyli zatłoczenia drogowego, powszechnie nazywanego korkami. I tak przede wszystkim samochody, które miały służyć ludziom, stały się współcześnie w dużych, rozwiniętych miastach prawdopodobnie ich największym wrogiem. Skala tego negatywnego zjawiska w ostatnich dekadach zaczęła przybierać na sile, stąd w wielu miejscach świata zaczęto mówić o sposobach, minimalizujących jego efekty. Praktycznych rozwiązań szukano nie bez przyczyny w innych gałęziach transportu miejskiego, które zyskując na popularności, mogłyby konkurować z transportem indywidualnym i zmniejszać skutki natężenia ulicznego. Największe perspektywy dostrzeżono w transporcie publicznym, w którym od pewnego czasu coraz głośniej mówi się o koncepcji darmowej komunikacji miejskiej. To właśnie to rozwiązanie transportowe stało się tematem niniejszej monografii.

(Ze wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (174.0 KB)
tomasz-siedlecki-wprowadzenie-bezplatnej-komunikacji-miejskiej-jako-remedium-dla-przeciazonego-systemu-drogowego.pdf (12.5 MB)

Polecane produkty