Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Litwie, red. ks. Artur Wysocki

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2022
Format 14,5x21 cm
ISBN 978-83-67287-48-7
DOI 10.48226/978-83-67287-48-7
ss. 192
język: polski

Publikacja przedstawia analizę wyników badań socjologicznych, jakie zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2022 roku wśród młodych Polaków na Litwie, młodzieży w wieku 15-19 lat. Są one kontynuacją badań mniejszości polskich na Wschodzie, które zostały rozpoczęte przez Fundację „Młode Kresy” w latach 2019-2020 wśród młodych Polaków na Białorusi. Owocem tamtych badań było opracowanie przygotowane przez zespół badawczy Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pt. Aspiracje i dylematy młodych Polaków na Białorusi i wydane w 2021 roku. Badania zostały przeprowadzone przed kryzysem na granicach białorusko-litewskiej i białorusko-polskiej w 2021 roku, spowodowanym napływem migrantów do Unii Europejskiej, kierowanym przez władze białoruskie, które zmagały się z problemem nieuznawania wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku.
Wyniki badań na Białorusi wskazują na interesujące tendencje w środowisku mniejszości polskiej, wpisujące się w refleksję nad kulturą pogranicza, rozwijającą się na styku kultur. Ukazują one z jednej strony troskę młodego pokolenia Polaków o związek z polskością, która stanowi dla większości z nich podstawowy element tożsamości narodowej, a z drugiej odsłaniają wyraźnie elementy międzykulturowe, które kształtują tożsamość ludzi pogranicza. W przypadku Polaków na Białorusi bardzo istotnym elementem modyfikującym ich tożsamość jest dominacja języka rosyjskiego, używanego powszechnie przez Polaków, jak i w całym społeczeństwie białoruskim.
Badanie młodych Polaków na Litwie miało miejsce w szczególnym kontekście, który stanowi tragiczna wojna, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. W pewnym stopniu może ona mieć wpływ na uzyskane wyniki, zwłaszcza dotyczące relacji polsko-litewskich. Wojna nie pozwoliła, aby analogiczne badania były przeprowadzone w tymże roku również na Ukrainie. Badanie oraz niniejsze opracowanie zostały zrealizowane ponownie dzięki współpracy zespołu badawczego z Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW i Fundacji „Młode Kresy”, zrzeszającej młodych Polaków z Kresów Wschodnich, rezydujących w Polsce i aktywnie działających na rzecz mniejszości polskich w krajach, z których pochodzą.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
aspiracje-i-dylematy-mlodych-p-olakow-na-litwie-redakcja-artur-wysocki-edycja-online.pdf (1.8 MB)
spis-tresci.pdf (300.9 KB)

Polecane produkty