Oktatás a magyar szakokon Lengyelországban / Nauczanie na filologiach węgierskich w Polsce, red. Ilona Koutny, Dániel Pap

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 24x17cm
ISBN 978-83-68006-22-3
DOI 10.48226/978-83-68006-22-3
ss. 220

język: węgierski, polski

W Polsce istnieją trzy uniwersytety, na których można studiować język węgierski. Chociaż nie ma tu znaczącej mniejszości węgierskiej, to jednak Polskę i Węgry łączy wielowiekowa przyjaźń. Filologia węgierska na Uniwersytecie Warszawskim (UW) jest najstarsza, istnieje od ponad 60 lat. Uzyskanie tytułu licencjata trwa tam 4 lata a tytułu magistra dodatkowe 1,5 roku. Filologia węgierska na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie natomiast istnieje od 33 lat i oferuje 3 letnie studia licencjackie i 2 letnie uzupełniające studia magisterskie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) również oferuje studia na filologii węgierskiej od ponad 30 lat. Kiedyś kształcił studentów filologii węgierskiej na 3 letnich studiach licencjackich oraz 2 letnich uzupełniających studiach magisterskich, podnosząc ich zerowe umiejętności językowe do dobrego poziomu znajomości języka i kultury węgierskiej. Chociaż w ostatnich latach nie uruchomiono na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza programu studiów magisterskich, studia licencjackie prowadzone są nieprzerwanie przez trzech polskich i trzech węgierskich nauczycieli akademickich.
Uczący języka węgierskiego ze wszystkich trzech węgierskich filologii spotykają się z podobnymi wyzwaniami, dlatego tak ważne jest, aby je omawiać i dzielić się doświadczeniami. Celem niniejszej monografii (w serii Bibliotheca Hungarica) jest przedstawienie niektórych problemów i rozwiązań w nauczaniu przedmiotów hungarologicznych. Książka zawiera opracowaną wersję referatów przedstawionych na zwołanym w tym celu Spotkaniu Węgierskim (listopad 2023 r.). Jednocześnie tom ten upamiętnia, z lekkim opóźnieniem, jubileusz 30-lecia filologii węgierskiej w Poznaniu.

(z Przedmowy)

 

Lengyelországban három egyetemen lehet magyar tanulmányokat folytatni, bár nincs számottevő magyar kisebbség, de többszáz éves barátság fűzi össze a két országot. A Varsói Egyetem (UW) magyar szaka a legrégibb, elmúlt 60 éves, itt 4+1,5 év alatt lehet elérni az alap-, ill. mesterdiplomát. A krakkói Jagelló Egyetem (UJ) magyar szaka is már 33 éves, s 3+2 éves képzést valósít meg. A poznańi Adam Mickiewicz Egyetem (UAM) magyar szaka is átlépte a 30 évet, régebben 3+2 év alatt képezte a magyar szakos diákokat, nulla nyelvtudásról eljuttatva a magyar nyelv és kultúra jó tudásához. Bár az utóbbi években mesterképzés nem indult, az alapképzés folyamatosan működik 3 lengyel és 3 magyar kolléga közreműködésével.
Mindhárom magyar szakon hasonló feladatok előtt állnak a kollégák, ezért ezeknek a megbeszélése, a tapasztalatoknak a megosztása fontos. A jelen monográfia (a Bibliotheca Hungarica sorozatban) célja, hogy bemutasson néhány problémát és megoldást a hungarológiai tárgyak tanításában. A könyv az e célból összehívott magyaros találkozó (2023 november) előadásainak kidolgozott változata. Egyúttal ezzel a kötettel állítunk emléket, kissé megkésve, a poznańi magyar szak 30 éves fennállásának.

(az Előszóból)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakład

Załączniki

Zobacz Pobierz
oktatas-a-magyar-szakokon-lengyelorszagban-nauczanie-na-filologiach-wegierskich-w-polsce-edycja-online.pdf (5.7 MB)
spis-tresci.pdf (263.5 KB)

Polecane produkty