Zbigniew Bujkiewicz, Siostra diakonisa Anna Borchers i jej Seminarium w Zielonej Górze (1905‑1938) na tle ewangelickiego ruchu przedszkolnego, (Rozprawy Społeczno-Ekonomiczne Łużyckiej Szkoły Wyższej, t. 6)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2023
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-67287-65-4
ISBN 978-83-959475-5-1
s. 120
język: polski

Szósty tom Rozpraw Społeczno-Ekonomicznych Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach we współwydaniu z Łużycką Szkołą Wyższą w Żarach.

Siostra Anna Borchers była postacią wyjątkową, a jej dzieje opisał niemiecki pedagog i historyk wychowania przedszkolnego Manfred Berger w książce Vergessene Frauen der Sozialpädagogik (Zapomniane kobiety pedagogiki społecznej) wydanej w 1992 roku i umieścił ją w towarzystwie trzech innych zasłużonych działaczek wychowania przedszkolnego z przełomu XIX i XX wieku: Henriette Schrader Breymann (1827-1899) – reformatorki praktyki przedszkolnej i edukacji wychowawców oraz założycielki domu Perstalozziego i Fröbla w Berlinie; Hanny Mecke (1857-1926) – założycielki Ewangelickiego Seminarium Fröbla w Kassel, a także propagatorki pedagogiki Friedricha Fröbla i ewangelickiej szkoły początkowej; Anny Gierke (1874-1943) – kierowniczki domu młodzieży w Charlottenburgu, wpływowego polityka socjalnego i pomysłowego pedagoga. Siostrę Annę Borchers (1870-1918) M. Berger określił mianem wybitnego pedagoga w zakresie ochronek ewangelickich, inicjatorki i redaktora czasopisma poświęconego ochronkom. Celem naukowym, jaki sobie wyznaczył M. Berger, było wypełnienie swoistej luki w niemieckim piśmiennictwie, dotyczącym roli kobiet w historii wychowania przedszkolnego oraz ukazanie ich sylwetek jako wybitnych prekursorek edukacji przedszkolnej. Tematyce tej poświęcona była także jego następna książka Frauen in der Geschichte des Kindergartens (Kobiety w historii przedszkoli), w której M. Berger chciał zwrócić uwagę na fakt, że nie można zrozumieć dzisiejszego stanu pedagogiki społecznej bez ukazania zaangażowania i pracy kobiet minionej epoki w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

(ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (263.8 KB)

Polecane produkty