Pedagogika specjalna – poszukiwania, redakcja naukowa Irena Ramik-Mażewska

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-78-8
ISSN 2082-8667
DOI: 10.48226/978-83-66666-78-8
ss. 206

język: polski

Problematyka osób z niepełnosprawnością nierozerwalnie związana jest z historią ludzkości. Początkowo niedostrzegani, marginalizowani przez dekady zabiegali o swoją widzialność i słyszalność. W każdej epoce głos osób z niepełnosprawnością stawał się swoistym problemem i wiązał się z określeniem przydatności istnienia tej grupy ludzi. Rozwój nauk społecznych spowodował o wiele szersze zainteresowanie się tym problemem, ale nie pozostało to bez związku z coraz większą wiedzą na temat samego człowieka. Dzisiaj możemy stwierdzić, że towarzyszy nam szeroki dyskurs, w którym osoba z niepełnosprawnością ma zyskać pełnię swoich praw. Nadanie prymarności paradygmatowi humanistycznemu w postrzeganiu niepełnosprawności człowieka, odstąpienie od medykalizacji doprowadziło do zastąpienia kategorii niepełnosprawności działaniem, a pojęcia upośledzenia – kategorią uczestnictwa. W konsekwencji pozwala to zaobserwować znaczące zmiany w postaci wychodzenia osób z niepełnosprawnością z roli beneficjenta i stawania się klientem życia. Zmiany te jednak nie mają charakteru powszechnego. Zdawać by się mogło, że powstające coraz to nowe akty prawne, deklaracje, które regulują społeczny status osób z niepełnosprawnością, otworzyły drogę do nowych doświadczeń samym zainteresowanym, ich rodzinom i opiekunom. Pluralistyczna rzeczywistość pełna jest jednak wewnętrznych sprzeczności. Poruszanie się po wielości obszarów tej rzeczywistości nie jest zjawiskiem łatwym stąd badacze problematyki niepełnosprawności człowieka nie pozostają na problem obojętni. Niniejsza publikacja wpisuje się w przywołany obszar i odnosi się do tego, co aktualne w przedmiocie pedagogiki specjalnej. Książka składa się z dwóch części. W części pierwszej Autorzy wskazują nowe wyzwania pedagogiki specjalnej, sygnalizują niebezpieczeństwa zmian społecznych i edukacyjnych, które zagrażają różnorodności. Kierują się ku inkluzyjnym działaniom, wskazując na rolę pedagogicznego doświadczenia i pedagogicznej odpowiedzialności. Autorzy drugiej części monografii proponują rozwiązania praktyczne. Koncentrują swoją uwagę wokół złożonych analiz problemów w środowisku rodziny i szkoły. Poszukują w procesie edukacji i rehabilitacji tych obszarów, które mogą stanowić wsparcie w szczególnej sytuacji dziecka z niepełnosprawnością i jego otoczenia. (ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
pedagogika-specjalna-poszukiwania-ksiazka-online.pdf (2.0 MB)
spis-tresci.pdf (233.5 KB)

Polecane produkty