Kultura (nie) na niby. Problemy i wyzwania współczesnej kultury na wybranych przykładach, red, Dagmara Antowska, Bartłomiej Krzych

  • egz.
  • Cena netto: 26,48 zł 27,80 zł

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-66-5
ss. 200

język: polski

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Przy monografii naukowej pt. Kultura (nie) na niby. Problemy i wyzwania współczesnej kultury na wybranych przykładach, którą mamy dziś Państwu przyjemność zaprezentować, pracowało wiele zaangażowanych osób. Dzięki swojej pasji przygotowały one książkę wyjątkową – zarówno w warstwie tematycznej, jak i warsztatowej. Autorzy zamieszczonych tutaj tekstów podjęli się naukowego omówienia zagadnień związanych z kategoriami współczesnej kultury i jej niuansów. Badania tego rodzaju są zawsze obarczone pewną dozą trudności z powodu braku zapośredniczenia czasowego – na przeszłość i przeszłe fakty, wydarzenia, rzeczy czy osoby zawsze możemy spojrzeć z dystansu. Z kolei opisywanie danej epoki, samemu będąc wrzuconym w tę epokę, może nastręczać i nastręcza wielu problemów. Trudno opisać obiektywnie jakieś wydarzenie, samemu będąc jego subiektywnym uczestnikiem. Z drugiej jednak strony kto, jak właśnie nie osoba, która czegoś empirycznie doświadczyła, najlepiej to coś opisze? Częstokroć współcześni uczeni próbują się wypowiadać o przeszłości, jednak zawsze będą oni spoglądać na dawne dzieje z perspektywy własnych czasów. Trudno widzieć świat i myśleć jak Rzymianin kilkanaście wieków temu, samemu żyjąc w dobie smartfonów, Internetu czy zmywarek. Jednak nie da się ukryć, że to my, już po wydarzeniach, które owego Rzymianina dotyczyły, mamy szerszą – co nie oznacza, że lepszą! – perspektywę.
Stąd też nie można nie docenić faktu naszego zapośredniczenia we współczesne fenomeny kultury – tylko dla nas będą one już zawsze „aktualną” perspektywą. Jednak należy pamiętać o tym, że fakt ten również nieco zaburza nasze postrzeganie i finalny osąd dotyczący naszej kultury będzie przynależeć do epok przyszłych. Nie możemy jednak sobie pozwolić na bierność i naukowe milczenie odnośnie do wydarzeń z naszej współczesnej kultury. Postęp dokonuje się jedynie wtedy, kiedy na bieżąco zajmujemy się pojawiającymi się problemami. W tej mierze książka Kultura (nie) na niby… nie była tylko kaprysem naszego wolnego czasu, lecz obowiązkiem, jaki spoczywa na nas – badaczach i naukowcach.

(ze Wstępu)

Publikacja wydana wyłącznie w edycji zdigitalizowanej w formacie pdf. Zakupiona książka jest przesyłana na adres mailowy kupującego w pliku pdf.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (242.7 KB)

Polecane produkty