Joanna Muchowska, Zhuyou ke. Studium języka i tekstu formuł zishi na podstawie rękopisu Mijue qishu z Narodowej Centralnej Biblioteki Tajwanu

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-67287-94-4
ss. 188

język: polski, chiński

Praca poświęcona jest chińskim tekstom pseudomedycznym i magicz-nym1 powiązanym z tradycją leczniczych rytuałów Gromu2 Zhuyou, re-prezentową przez „Podręcznik Żółtego Cesarza”3, a charakteryzującą się stosowaniem talizamanów typu zishi 字式. Jej podstawą jest rejestr lu 籙 formuł talizmanicznych (wzorcowych tekstów talizmanów oraz instrukcji do nich) w rękopisie Zhuyou ke 05953 z Narodowej Centralnej Biblioteki Tajwanu (w szczególności materiał tekstowy woluminu I i II do folio 17 verso). W ograniczonym zakresie, jako materiał źródłowy i porównawczy, są nią także paralelne rejestry w „Podręczniku Żółtego Cesarza” (zawiera-jącym tekst mitu etiologicznego zhuyou), zapisanego w Zangwai daoshu 藏外道書 („Pozakanoniczne księgi taoistyczne”), w woluminie XXVI4 oraz w rękopisach Unschuld 8070 i Unschuld 8407 z kolekcji Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz5. Teksty te są unikatowym świadec-twem chińskiej literatury pseudomedycznej i magicznej i ważnym zabyt-kiem chińskiego folkloru. Mimo ich doniosłości poznawczej, były dotych-czas przedmiotem badań tylko w niewielkim zakresie.

(ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (228.2 KB)

Polecane produkty