Język w Poznaniu, t. 11

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-05-4
ISSN 2451-1013
DOI 10.48226/dwnuam.978-83-66666-05-4_2020.4
ss. 258

język: polski

Rada naukowa: Jarosław Aptacy, Violetta Frankowska, Beata Mikołajczyk, Karolina Waliszewska, Miłosz Woźniak, Marta Woźnicka, Władysław Zabrocki

Seria: Dystertacje Wydziału Neofilologii UAM (Seria Nowa), z. 4 (2020)

Publikacja to kolejny – już jedenasty – tom stanowiący zbiór 16 artykułów Autorów oraz Autorek, uczestniczących w kolejnej edycji językoznawczej konferencji studencko-doktoranckiej JĘZYK W POZNANIU. Reprezentują oni różne ośrodki badawcze naszego kraju, to jest Uniwersytet Gdański, Łódzki, Szczeciński, Warszawski, Wrocławski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w murach Instytutu Filologii Germańskiej wszystko się zaczęło.
Podobnie jak w latach ubiegłych Referujący zaprezentowali szerokie spektrum zainteresowań, którymi podzielili się na stronach niniejszego tomu po przejściu przez wcześniejszy dwuetapowy proces recenzyjny. I tak oto (w kolejności występowania tekstów) dzięki pracy Szymona Czarneckiego zapoznajemy się z typami formantów w słowotwórstwie odrzeczownikowym języka rumuńskiego. Marta Gomolla opisuje w swojej analizie niemieckie idiomy z komponentami Mann oraz Frau, spoglądając na nie z perspektywy stereotypu płci. Głos wzbudzający zaufanie i jego parajęzykowe oraz prozodyczne cechy poznajemy dzięki Hannie Kasperek. W niniejszym tomie można zaczerpnąć również informacji na temat lekcji języka obcego, a dokładniej flipped classrom (Kinga Łagowska), czy też zagłębić się w różnice oraz podobieństwa kultury polskiej oraz niemieckiej na bazie reklam internetowych (Joanna Larysz). świat emocji, również w ujęciu polsko-niemieckim, we frazeologizmach z komponentem zwierzęcym to obszar zainteresowań Aleksandry Lidzby. Natika Puthran omawia w swym artykule percepcję emocji przez Polaków w odniesieniu do kilku języków Indii (Hindi, Marathi, Tulu i Tamil), a Łukasz Piątkowski podaje propozycje ulepszenia wpisów słownikowych, a konkretnie wyrażeń rzeczownikowo-czasownikowych w porównaniu polsko-niemieckim. Przedmiotem badań Anny Plińskiej stały się językowe sposoby deprecjonowania przeciwników politycznych podczas kampanii samorządowej w 2018 roku w Warszawie. Zuzanna Przybysz wprowadza nas w świat polskich muzyków jako twórców nowych wyrazów w polszczyźnie. Wszechobecne dziś memy internetowe to temat pracy Katarzyny Skały, która przedstawia te dotyczące aktualnej sytuacji w krajach byłej Jugosławii. Osoby zainteresowane wspomnieniami obozowymi mogą zapoznać się z pracą Jakuba Sroki na temat nazw i określeń osób w dziele „Przeżyłam Oświęcim” Krystyny Żywulskiej. Entuzjaści muzyki, szczególnie rapu i rocka, z pewnością sięgną do lektury traktującej o wulgaryzmach w niemieckich oraz polskich tekstach piosenek (Krystian Suchorab). Artykuł Damiana Wojciecha Syjczaka mówi o perswazji w dyskursie politycznym na przykładzie wywiadów radiowych wybranych liderów komitetów wyborczych w kampanii do Sejmu i Senatu w 2015 roku, a interkulturowość w programach rozrywkowych stanowi obiekt badań Anny Waszau, która bierze pod lupę program telewizyjny „Rolnik szuka żony”. Tom wieńczy praca Martyny Wardziak dotycząca form oraz treściowej precyzji tekstów ustaw.
(Od Redakcji)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (462.4 KB)
jezyk-w-poznaniu-t-11-edycja-on-line.pdf (3.1 MB)

Polecane produkty