Anna Wartecka, Pochwała. Identyfikacja i charakterystyka gatunku mowy. Analiza wybranych wypowiedzi chwalących z programu „Mam talent!” (2008-2016)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-68006-07-0
DOI 10.48226/978-83-68006-07-0
ss. 284

Niniejsza monografia jest poświęcona pochwale jako gatunkowi mowy. Jej głównym celem jest przedstawienie procesu (autorskiej metody) identyfikacji gatunku pochwały w tzw. uniwersum mowy, tzn. w całokształcie wypowiedzi formułowanych przez ludzi (Wierzbicka 1983: 125). Na potrzeby opracowania badane są wyłącznie wypowiedzi sformułowane w języku polskim, a materią badawczą – szczegółowo omawianą w dalszych częściach publikacji – są wybrane wypowiedzi zaczerpnięte z niektórych wyemitowanych w latach 2008-2016 odcinków programu telewizyjnego typu talent show pt. „Mam talent!”. Głównemu celowi towarzyszy teza, którą formułuje się następująco: „Identyfikacja gatunku mowy pochwały możliwa jest przy zastosowaniu tzw. Metody Trzech Sit”. Drugim celem publikacji – będącym niejako wypadkową celu głównego – jest nakreślenie możliwie jak najpełniejszej charakterystyki gatunku mowy pochwały.
Wspomniana Metoda Trzech Sit, opracowana i zaproponowana przez autorkę, polega na stopniowym (dwuetapowym) zawężaniu polskojęzycznego uniwersum mowy tak, by w analizowanym zbiorze wypowiedzi pozostały wyłącznie pochwały (rozumiane jako: wypowiedzi, co do których z najwyższym możliwym prawdopodobieństwem można założyć, że są pochwałami). Zawężanie to można przedstawić obrazowo jako proces przesiewania przez sito (stąd nazwa metody): celem jest tutaj „odrzucenie plew”, tj. eliminacja z badanego uniwersum mowy wszystkiego, co nie jest pochwałą. Po drugim przesianiu otrzymuje się „ziarno” – tzw. korpus pochwał, który poddawany jest na następnym etapie analizie językowej. W rezultacie tej analizy uzyskuje się matrycę językową: tj. wyrażenia regularnie występujące w pochwałach. Na końcu tego procesu możliwy jest powrót do uniwersum mowy lub do materiału pozyskanego po pierwszym jego przesianiu i przyłożenie takiej matrycy do dowolnej wypowiedzi, aby sprawdzić, czy spełnia ona kryterium przynależności do gatunku pochwały.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
wartecka-anna-pochwala-identyfikacja-i-charakterystyka-gatunku-mowy-edycja-online.pdf (2.6 MB)
spis-tresci.pdf (253.0 KB)

Polecane produkty