Amán Rosales Rodríguez, Reflexión crítica y pluralismo cultural. Aspectos del ensayo hispánico

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-75-7
DOI 10.48226/978-83-66666-75-7
ss. 160

język: hiszpański, polski, angielski

Tematy zebrane w tomie łączy literacka forma ‘eseju’, postrzeganego jako typ prozy hybrydowej i (auto)refleksyjnej, mającej na celu krytyczne badanie różnorodnych zagadnień. „Pluralizm” i „refleksja” to dwa terminy, które adekwatnie opisują to, co praktyka eseju reprezentowała na Zachodzie. Rozróżnienie to stało się kanwą tej książki, artykułującej takie zjawiska i problemy, jak ‘hybrydyzm’ i ‘mezgenacja kulturowa’, ale także ‘heterogeniczność kulturowa’ i ‘transkulturacj’, żywo dyskutowane w świecie hiszpańskojęzycznym.

The topics examined in this volume are quite diverse. However, they are unified by the presence of the scriptural form of the ‘essay’, conceived as a type of hybrid and (self) reflective writing, aimed at the critical examination of most heterogeneous issues. Hence, ‘pluralism’ and ‘reflection’ are two terms that adequately describe what the practice of the essay has represented in the West. This finding has served as a guide for the plan of this book, articulated around phenomena and themes, such as those of ‘hybridism’ and ‘cultural mestizaje’, but also ‘cultural heterogeneity’ and ‘transculturation’, vividly discussed in the Spanish speaking world.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
aman-rosales-rodriguez-reflexion-critica-y-pluralismo-cultural-aspectos-del-ensayo-hispanico-edycja-online.pdf (1.1 MB)
spis-tresci.pdf (237.4 KB)

Polecane produkty