Procedury

Procedura wydawnicza i procedura recenzji

 

Procedura wydawnicza

 1. Autorzy / redaktorzy zgłaszają publikację do wydania.
 2. Wydawnictwo dokonuje przeglądu zgłoszonego tekstu i wstępnej kwalifikacji pracy do edycji, w tym sprawdzenia jej oryginalności przy pomocy oprogramowania antyplagiatowego.
 3. Wydawnictwo kieruje publikację do recenzji.
 4. Recenzje są przekazywane autorom / redaktorom celem dokonania ewentualnych, wskazanych w nich poprawek.
 5. Wydawnictwo podpisuje umowę wydawniczą z autorami / redaktorami publikacji. Umowa zastrzega prawa autorskie, określa specyfikację publikacji oraz koszty edycji.
 6. Wydawnictwo wykonuje korektę publikacji i czynności redakcyjne. Praca po korekcie i redakcji zostaje przedłożona autorom / redaktorom do konsultacji oraz akceptacji.
 7. Wydawnictwo składa publikację i realizuje – przy konsultacji z autorami / redaktorami – projekt okładki.
 8. Plik pdf ze złożoną publikacją zostaje przekazany autorom / redaktorom do korekty technicznej.
 9. Wydawnictwo nanosi otrzymaną korektę techniczną i przekazuje autorom / redaktorom pdf do ostatecznej akceptacji do druku.
 10. Następuje druk i oprawa nakładu, udostępnienie pliku pdf z publikacją, udostępnienie pliku e-pub z publikacją, zależnie od ustalonej formy edytorskiej publikacji.
 11. Publikacja udostępniana online jest zamieszczana na stronie internetowej Wydawnictwa Rys i na życzenie autora jest udostępniana w postaci pliku pdf celem zamieszczenia na innych stronach internetowych.
 12. Publikacje udostępniane online na stronie internetowej Wydawnictwa Rys mogą być w porozumieniu z autorem opatrzone numerem DOI.
 13. Wydawnictwo przekazuje autorom / redaktorom egzemplarze autorskie.
 14. Następuje rozliczenie kosztów edycji.
 15. Wydawnictwo rozsyła egzemplarze obowiązkowe do bibliotek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku.
 16. Wydawnictwo rozpoczyna dystrybucję publikacji.
 17. Rozliczenie należności z autorami następuje sukcesywnie w miarę postępu sprzedaży.

 

Procedura recenzji

 1. Przedłożona przez autorów / redaktorów do edycji praca jest przekazywana recenzentom, którzy są uznanymi naukowcami w danej dyscyplinie naukowej.
 2. Po wyrażeniu przez recenzenta zgody na wykonanie recenzji Wydawnictwo podpisuje z recenzentem odpowiednią umowę.
 3. Recenzja jest przekazywana w formie podpisanego przez recenzenta wydruku komputerowego.
 4. Praca recenzowana jest przez jednego lub dwóch recenzentów.
 5. Określone przez Wydawnictwo zasady etyki jakimi kierować musi się recenzent są podane do jego wiadomości oraz zamieszczone na stronie internetowej Wydawnictwa.
 6. Po otrzymaniu przez Wydawnictwo pozytywnej recenzji od recenzenta, zostaje ona przekazana autorom / redaktorom, celem odniesienia się do zawartych w niej uwag i dokonania ewentualnych poprawek oraz zmian w pracy.
 7. W przypadku negatywnej recenzji, zostaje ona skonsultowana z autorami / redaktorami, a praca skierowana zostaje do ponownej, recenzji realizowanej przez innego recenzenta celem skonfrontowania z uprzednią negatywną opinią. W przypadku ponownej negatywnej recenzji Wydawnictwo odstępuje od edycji pracy.
 8. Wydawnictwo rozlicza z recenzentem należność z tytułu zrealizowanej recenzji.