Tomasz Paluszyński, Rafał Galuba (opr.), Komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego Sztab Generalny. Oddział II 1919-1920, t. 1

  • egz.
  • Cena netto: 42,86 zł 45,00 zł

Wydanie I, Poznań 2003
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-06-5 (seria), ISBN 83-88856-11-1
ss. 404

język: polski

Publikacja źródłowa obejmująca wydawane przez Oddział II (wywiad) Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego komunikaty o sytuacji zewnętrznej
i wewnętrznej. Tom obejmuje komunikaty począwszy od pierwszego, opublikowanego w grudniu roku 1919, do ostatniego wydanego w roku 1920 (w sumie 36 komunikatów). Komunikaty wydawane co 10 dni były opracowywane na bazie raportów polskich attache wojskowych, przedstawicieli placówek dyplomatycznych i informacji wywiadowczych. Ściśle tajne materiały, powielane w ilości kilkunastu do trzydziestu kilku egzemplarzy (zależnie od numeru) były przekazywane najwyższym czynnikom państwowym, pozwalając im zorientować się
w bieżącej sytuacji wewnątrz poszczególnych państw. Zbiór stanowi unikatowy materiał źródłowy, szczegółowo prezentujący ówczesna sytuacje międzynarodową i polskie stanowisko w odniesieniu do poszczególnych problemów. Wydawnictwo przewiduje edycję kolejnych tomów obejmujących kolejne lata okresu międzywojennego.

Polecane produkty