Tomasz Paluszyński, Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego...

  • egz.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Wydanie IV
Poznań 2019
Format 17,5x12,5 cm
ISBN 978-83-65483-82-9
ss. 136

język: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, łotewski, litewski

Pełen tytuł: Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej


Opracowanie ma na celu skorygowanie kilku błędnych, kluczowych dla pojmowania struktury szlacheckiej Rzeczpospolitej, utrwalonych w potocznej i powszechnej polskiej świadomości stereotypów.
Punktem wyjścia, jaki przyjąłem, podejmując pracę nad tekstem, była potrzeba uzasadnienia spostrzeżenia negującego udział Rosji w pierwszym rozbiorze Polski. Uzasadnienie to jednak doprowadziło do kolejnych wniosków negujących potoczne poglądy o strukturze Rzeczpospolitej. Tak więc publikacja ta jest także wywodem podważającym regułę o jej dualizmie oraz utrwalany przez mapy historyczne stereotyp zasięgu terytorialnego Polski.
Zasadniczymi problemami, jakich opracowanie dotyczy, są: status Księstwa Inflanckiego oraz Księstwa Kurlandzkiego wobec pierwszej Rzeczpospolitej; podmiotowe relacje państw polskiego i litewskiego w jej ramach; wreszcie wynikające z nich dostrzeżenie, co, komu, który zaborca odebrał w kolejnych rozbiorach z lat 1772-1795. Podejmuję te zagadnienia na tle rozróżnienia pojęć unia i Rzeczpospolita, co ma znaczenie dla opisywanych relacji pomiędzy ich podmiotami.
(Ze wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (297.0 KB)

Polecane produkty