Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Stramczewska (red.), Jak badać teksty Staropolskie, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, z. 1

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2015
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-66-4
ss. 245

język: polski

Periodyk Zakładu Historii Języka Polskiego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Zeszyt 1 poświęcono pamięci Profesora, przez wiele lat związanego z Zakładem.
Tom stanowi pokłosie konferencji „Jak badać teksty staropolskie”, zorganizowanej przez Zakład.
Okazało się, że na tytułowe pytanie konferencji, jest tyle odpowiedzi, ilu badaczy. Różne są – oczywiście – metody analizy tekstów dawnych, ale przede wszystkim różne są cele procedur: od poznania samego tekstu i jego odrębności, przez charakterystykę wyodrębnionych na wiele sposobów obszarów tekstu, po opis systemu, gdzie tekst traktowany jest jako źródło struktur czy form.
Podczas konferencji szukano w tekstach i tego, co osobliwe, jednostkowe, i tego, co reprezentatywne (dla gatunku, kręgu kulturowego, odmiany języka czy całego systemu). Skupiono się wreszcie na ograniczeniach i czynnikach, które w wypadku badania w sposób szczególny trzeba brać pod uwagę.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (321.5 KB)

Polecane produkty