Paweł Paciorek, Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1764-1795. Ustrój i funkcjonowanie

  • egz.
  • Cena netto: 47,62 zł 50,00 zł

Wydanie I
Poznań 2023
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-67287-87-6
ISBN 978-83-961177-5-5
ss. 340

język: polski

Tematem publikacji jest sejmik województwa sandomierskiego w latach 1764–1795, jego ustrój i funkcjonowanie. Tytuł odnosi się zatem do organu, jakim był samorząd szlachecki obradujący w wyżej nakreślonych latach. […] Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie struktury, obowiązujących zasad, kompetencji oraz wzajemnych zależności wewnątrz sejmiku sandomierskiego, które można określić wspólnym mianownikiem jako ustrój, a także pokazanie jak wyglądało funkcjonowanie tego organu samorządu szlacheckiego. Równie ważne jest nakreślenie obrazu szlachty, która brała udział w zgromadzeniach, jej poglądów, dążeń oraz postaw w stosunku do problemów politycznych, społecznych czy gospodarczych w tak trudnych czasach jak ostatnie 30 lat niepodległej Rzeczypospolitej.

(ze Wstępu)

Książka we współwydaniu z Wydawnictwem Ipso Facto

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (748.0 KB)

Polecane produkty