Norbert Andrzejewski, Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ćwiczenia laboratoryjne. Technikum Farmaceutyczne, (Rozprawy Społeczno-Ekonomiczne Łużyckiej Szkoły Wyższej, t. 5)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2022
Format 24x17 cm
ISBN 978-83-66666-97-9
ISBN 978-83-959475-4-4
s. 96
język: polski

Piąty tom Rozpraw Społeczno-Ekonomicznych Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach we współwydaniu z Łużycką Szkołą Wyższą w Żarach.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów technikum farmaceutycznego do realizacji zajęć praktycznych z przedmiotu „Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych”. Jednak ze względu na swoją uniwersalną treść może być także pomocny w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku „technik analityk” i innych kierunkach chemicznych. Ćwiczenia laboratoryjne zostały dobrane w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie zajęć nawet w słabo wyposażonych laboratoriach, jednocześnie umożliwiając realizację niezbędnych podstaw programowych.
Podręcznik składa się z dwóch głównych rozdziałów: „Podstawy chemii” oraz „Analiza jakościowa i ilościowa produktów leczniczych”. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający do przedmiotu, uczeń uczy się sporządzać roztwory o określonych stężeniach, w tym roztworów mianowanych oraz dokonywać pomiarów pH. W rozdziale „Podstawy chemii” znalazły się także ćwiczenia, w których uczeń dokonuje analiz jakościowych wybranych związków naturalnych oraz ćwiczenia z badania koloidów, polegające m.in. na wyznaczeniu punktu izoelektrycznego kazeiny. W rozdziale drugim słuchacz bada substancje lecznicze, takie jak: witamina C, aspiryna, ibuprofen, sól gorzka, płyn Lugola i inne. Metody badawcze oparte są o proste analizy jakościowe i ilościowe. Do metod analiz ilościowych wykorzystano miareczkowanie ze względu na prostotę wykonania oraz relatywnie tanie i dostępne instrumentarium. Każde z ćwiczeń poprzedzone jest krótkim wstępem teoretycznym, którego opanowanie jest niezbędne do pełnego zrozumienia omawianego problemu badawczego. W ostatnim rozdziale podręcznika dodano aneks, w którym omówiono podstawy rachunku błędów, charakterystykę szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz przydatne tablice.

(ze Wstępu)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (287.1 KB)

Polecane produkty