Marta Woźnicka, Mikołaj Nkollo, Dominika Skrzypek (red.), VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-01-6
DOI 10.48226/dwnuam.978-83-66666-01-6_2020.3
ss. 274

język: polski

Seria: Dystertacje Wydziału Neofilologii UAM (Seria Nowa), z. 3 (2020)

Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka to cykliczna konferencja, która od prawie dekady gromadzi diachroników z polskich ośrodków badawczych. Badania diachroniczne przeżywają w ostatnich latach renesans, jednak środowisko diachroniczne w Polsce jest wciąż względnie rozproszone, szczególnie w obrębie neofilologii. Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka od wielu lat stanowią nie tylko ważne forum wymiany myśli naukowej, odgrywają też istotną rolę integrującą polskich diachroników.
Szósta edycja spotkania miała miejsce 24-25 września 2019 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zgromadziła 32 prelegentów z 13 ośrodków, w tym i doświadczonych, i początkujących badaczy, reprezentujących wielość rozpatrywanych zjawisk lingwistycznych, języków i epok, a przede wszystkim stosowanych metodologii.
Główne obszary prezentowanych badań diachronicznych to: rozwój i zmiany w obrębie kategorii gramatycznych, w tym przypadka, określoności, czasu i aspektu; rekonstrukcja, frazeologia i historia zapożyczeń. Wśród badanych języków znalazły się i te o długiej historii poświadczonej w zachowanych tekstach, takie jak: niemiecki, rosyjski i włoski, których spuścizna wciąż dostarcza naukowcom nowych danych językowych, ale i takie, których historia jest poświadczona gorzej i wciąż niewystarczająco zbadana, jak: oksytański, toskański i średniowieczny norweski.
(Od Redakcji)

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (449.6 KB)
vi-spotkania-naukowe-badaczy-historii-jezyka.pdf (2.1 MB)

Polecane produkty