Marta Szymańska-Pytlińska, Ciało a funkcjonowanie seksualne kobiety

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-95-5
DOI: 10.48226/978-83-66666-95-5
ss. 94

język: polski

Oddawana w ręce Czytelnika praca składa się z dwóch części. W części pierwszej przywołano koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych, zestawiając je ze sobą w taki sposób, by z różnych perspektyw pokazać, jak liczne są powiązania ciała (rozumianego jako byt fizyczny i psychiczny) z funkcjonowaniem seksualnym kobiety. Odwołano się w tym celu do danych pochodzących z trzech dziedzin wiedzy – seksuologii (Rozdział 1), psychologii (Rozdział 2) i medycyny. Wątki biologiczne są explicite eksponowane w Rozdziale 3, choć sygnalizuję ich obecność również we fragmentach wcześniejszych rozdziałów. Część teoretyczna stanowi z jednej strony tło, na bazie którego powstał pomysł autorki na badania własne, a z drugiej uzasadnia potrzebę ich prowadzenia oraz stawiane hipotezy badawcze. Zaprezentowane w części drugiej – empirycznej – wyniki pochodzą z dwóch badań własnych przeprowadzonych w różnych okresach: zimą 2015/16 oraz od czerwca 2016 do czerwca 2018 roku. Efektem pierwszego było stworzenie narzędzia – Kwestionariusza postaw wobec narządów płciowych (KPWNP), który służy badaniu obrazu własnych genitaliów kobiet, a także jego wstępna walidacja w odniesieniu do zmiennych związanych z obrazem ciała. Drugie badanie natomiast pozwoliło eksplorować powiązania oceny własnych narządów płciowych i seksualności kobiet. Seksualność, na potrzeby badań, zoperacjonalizowano jako funkcje i doświadczenia seksualne (zachowania przejawiane w ciągu życia). (ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (185.5 KB)
marta-szymanska-pytlinska-cialo-a-funkcjonowanie-seksualne-kobiety-edycja-online.pdf (973.2 KB)

Polecane produkty