Marta Nowak, Od dawnego do dzisiejszego Poznania. Onomastykon współczesnego kryminału poznańskiego

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2024
Format 14,5x21 cm
ISBN 978-83-68006-28-5
DOI: 10.48226/978-83-68006-28-5
ss. 258

język: polski

Celem rozprawy jest zebranie i analiza materiału onimicznego wyekscerpowanego z poznańskich powieści kryminalnych, co pozwoli na zbadanie onimii powieści kryminalnej z uwzględnieniem kontekstu gatunkowego. Na wybór tematu pracy wpłynął przede wszystkim brak takiego właśnie syntetyzującego opracowania. Głównym zadaniem, jakie przed sobą stawiam, jest wskazanie onimicznych cech gatunku oraz pokazanie, w jaki sposób dobór onomastykonu zależy od wybranego podgatunku.
Publikacje omówione w rozdziale prezentującym stan badań pokazują, że onomastyka literacka rozwija się dynamicznie i wielokierunkowo, a kryminał coraz częściej stanowi przedmiot badań literaturoznawców i językoznawców, jednak nadal brakuje prac łączących oba te elementy.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
nowak-marta-od-dawnego-do-dzisiejszego-poznania-edycja-online.pdf (3.4 MB)
spis-tresci.pdf (170.6 KB)

Polecane produkty