Romana Łapa, Język prawny w świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2015
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-82-4
ss. 328

język: polski

Publikacja wpisuje się w nurt badań nad polskim językiem prawnym. Czerpiąc z dorobku językoznawstwa i teorii prawa, autorka omawia w niej specyfikę składniową współczesnych aktów normatywnych. Analizuje kategorie semantyczne najsilniej związane z odtwarzaną w ustawach prawnych przestrzenią administracyjno- prawną. Jedną z nich jest modalność służąca charakterystyce uczestników regulacji prawnych jako podmiotów z przysługującym im prawem bądź nałożonym na nich obowiązkiem. Przedmiot rozważań stanowią również znaczenia form gramatycznych, którymi ujmuje się osobowych i instytucjonalnych uczestników określonych regulacji.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (256.7 KB)

Polecane produkty