Leszek Wilczyński, Historia Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2013
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-63664-23-7
ss. 504

język: polski

Historia Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych, to kolejna część opracowania (wcześniej ukazała się Historia Kościoła katolickiego w średniowieczu, Gniezno 2010) kierowana w sposób szczególny do studentów teologii i historii. Publikacja przedstawia dzieje Kościoła w latach 1517-1789, a więc w czasie niezwykle ważnych wydarzeń religijnych, intensywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Przygotowane tematy – ze względu na objętość książki – oczywiście nie wyczerpują problematyki, ale pozwalają prześledzić najważniejszy ciąg wydarzeń epoki.
Okres nowożytny wyznaczyła reformacja ze wszystkimi jej konsekwencjami oraz ukonstytuowanie się myśli laickiej – przeciwnej dogmatom Kościoła. W omawianej epoce szczególnego znaczenia nabrały: rozum, prawo naturalne i wolność człowieka. Odrzucając religię objawioną, przygotowywano grunt dla rewolucji oraz demokratyzacji społeczeństwa w duchu liberalnym. W opracowaniu uwypuklono szczególną rolę Kościoła w rozwoju kultury i działalności misyjnej w świecie. Publikacja pozwala na wyrobienie własnej oceny faktów oraz na pogłębienie wiedzy w oparciu o wskazaną literaturę.
Historia Kościoła, rozumiana jako „dzieje ludu Bożego”, omawiana jest na tle dziejów chrześcijaństwa i świata z uwzględnieniem doktryny oraz rozwoju instytucjonalnego. Starano się szczególnie zaakcentować związek pomiędzy historią powszechną, a życiem Kościoła katolickiego, z uwzględnieniem sytuacji kościołów lokalnych oraz życia wiernych.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (451.6 KB)

Polecane produkty