Krzysztof Stryjkowski, Powojnie. Wieś wielkopolska w latach 1945-1948

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 23,5x16,5 cm
ISBN 978-83-66666-84-9
ISBN 978-83-963138-2-9
DOI 10.48226/978-83-66666-84-9
ss. 360

język: polski

„…Krzysztof Stryjkowski skupił się w swojej rozprawie na okresie tuż powojennym, obejmującym zaledwie cztery lata. Należy jednak zauważyć, że był to nie tylko okres trudnej odbudowy ze zniszczeń wojennych, ale też czas rewolucyjnych wprost zmian politycznych, gospodarczych i społecznych wprowadzanych we wszystkich sferach życia państwa. W szczególnie głęboki sposób zmiany te dotknęły znaną z rolniczych tradycji Wielkopolskę. […] Z omawianej pracy wyłania się wyjątkowo złożony i dynamiczny obraz powojennej wsi zaprezentowany z perspektywy całej zbiorowości oraz z perspektywy poszczególnych powiatów, a nawet gmin. Na szczególne podkreślenie zasługuje baza źródłowa recenzowanej pracy. Autor oparł się na zasobach archiwów znajdujących się na terenie Wielkopolski, przy czym wykorzystał nie tylko dokumenty wytworzone przez administracyjne i partyjne instancje wojewódzkie i powiatowe, ale przebadał również liczne zespoły akt gminnych…”
(z recenzji dr hab. Małgorzaty Machałek)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (312.6 KB)
stryjkowski-krzysztof-powojnie-ksiazka-online.pdf (21.1 MB)

Polecane produkty