Zanim atrament i tusz z bieleją. Westfalaków biogramy ocalone, [Westfalacy część druga]. Koncepcja, opracowania autorskie i naukowe oraz redakcja Jan Papiór

  • egz.
  • Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł

Wydanie I
Poznań 2023
Format 16,5x23,5 cm
ISBN 978-83-67287-69-2
DOI 10.48226/978-83-67287-29-6
ss. 462

język: polski, niemiecki

„Zanim atrament i tusz zbieleją – Westfalaków biogramy ocalone” jest drugą książką prof. Jana Papióra, w której sięgnął do źródeł Polonii Westfalsko-Nadreńskiej w Niemczech. Wykazał, jak głęboko Westfalacy są zaangażowani w utrzymanie swojej polskości. Stworzyli znacznie ponad 1500 różnych towarzystw, utrzymywali swoje organizacje wyłącznie z własnych składek, gdyż nie otrzymywali żadnych dotacji. Członkowie tzw. ‘starej emigracji’, ich potomkowie i następcy działali i spotykali się jedynie w wolne dni od ciężkiej pracy, czyli w niedziele i święta. Ich działalność nie została opisana, można się o niej dowiedzieć jedynie ze znikomych wzmianek w czasopismach polonijnych. Niewielu autorów podjęło trud wzniesienia na piedestał historii tak prostych, zwykłych ludzi, górników, hutników, o tak silnej więzi duchowej z Ojczyzną. Należy się uznanie Janowi Papiórowi, który ukazuje w szkicach i notach biograficznych najbardziej zasłużonych działaczy Polonii Westfalsko-Nadreńskiej na przestrzeni ostatnich 150 lat. Są oni przykładem dla kolejnych pokoleń, jak pracą i aktywnością organizacyjną dokumentować miłość ojczyzny i szacunek dla tradycji – niezależnie od tego, gdzie żyjemy: na polskiej czy obcej ziemi.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (185.9 KB)

Polecane produkty