Krzysztof Tyczko, Wartki nurt rzeki – idee hermeneutyki radykalnej w twórczości Władimira Makanina oraz mikropowieści  "Za późno" i "Utrata" Władimira Makanina

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2020
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-13-9
DOI 10.48226/dwnuam.978-83-66666-13-9_2020.6
ss. 276

język: polski, rosyjski

Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM (Seria Nowa), z. 6 (2020)

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi tekst teoretyczny, w którym autor podejmuje hermeneutyczną analizę zagadnień ontologii świata artystycznego Władimira Makanina i dowodzi, że to upływ, przejawiający się w myśleniu ontologicznym bez stabilizacyjno-metafizycznych chwytów, jest rdzeniem Makaninowskiej twórczości. Sporo miejsca poświęca takim tekstom rosyjskiego prozaika jak Andiegraund, ili gieroj naszego wriemieni, Ispug, Utrata, Łaz czy Pustynnoje miesto. Druga część to wykonane przeze autora przekłady dwóch mikropowieści Władimira Makanina: Utrata (ros. Утрата, 1987) oraz Za późno (ros. Отставший, 1987). Twórczość Władimira Makanina znana jest w Polsce praktycznie tylko w wąskich kręgach literaturoznawców. Autor żywi nadzieję, że publikacja dotąd nieobecnych na polskim rynku wydawniczym tekstów autora Wartkiego nurtu rzeki zainteresuje nie tylko specjalistów w dziedzinie literaturoznawstwa bądź filozofii, lecz także szersze grona czytelników.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (212.8 KB)
krzysztof-tyczko-wartki-nurt-rzeki-idee-hermeneutyki-radykalnej-w-tworczosci-wladimira-makanina-oraz-mikropowiesci-za-pozno-i-utrata-wladimira-makanina.pdf (1.8 MB)

Polecane produkty