Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny. Suplement

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2023
Format 29,5x21cm
ISBN 978-83-68006-11-7
DOI 10.48226/978-83-68006-11-7
ss. 84

język: polski, litewski, rosyjski

Podstawowym celem niniejszego suplementu jest uzupełnienie i wzbogacenie dotychczas przedłożonego czytelnikowi materiału zarówno o nowe jednostki onimiczne, tj. nazwiska (bądź, szerzej, nazwy osobowe w okresie nieustabilizowanych nazwisk) nieuwzględnione w monografii Litewskie nazwiska Polaków (2019), jak i o dodatkowe informacje, szczególnie o historyczne poświadczenia różnych wariantów nazwisk (nazw osobowych). [...]

W niniejszej pracy uwzględniono przede wszystkim nowe dane z dwóch ważnych źródeł. Pierwszym z nich jest kartoteka antroponimów wyekscerpowanych ze źródeł historycznych, przechowywana w wersji papierowej w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie. Od parudziesięciu lat prowadzona jest tam papierowa kartoteka obejmująca ok. 200.000 fiszek (XVIII i XIX wiek, częściowo też lata wcześniejsze). Jest ona niezdigitalizowana, zatem dostępna tylko na miejscu. Kwerendy ekscerpcyjne odbyły się w roku 2019 i koncentrowały się na tych nazwach osobowych, które stanowiły hasła w tomie pierwotnym, jednak nie figurowały w LPŽ. Wyekscerpowane onimy poprzedzono skrótem AK, podając po nazwie osobowej w miarę możności informację o terytorium i czasie jej wystąpienia.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce

Załączniki

Zobacz Pobierz
justyna-b-walkowiak-litewskie-nazwiska-polakow-slownik-etymologiczno-frekwencyjny-suplement-edycja-online.pdf (2.2 MB)
spis-tresci.pdf (204.1 KB)

Polecane produkty