Julian Jaroszewski, Ruch sportowy w Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919-1939

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2024
Format 17x24 cm
ISBN 978-83-68006-29-2
ISBN 978-83-65038-56-2
DOI: 10.48226/978-83-68006-29-2
ss. 240

język: polski

Publikacja jest pierwszą monografią obrazującą dzieje ruchu sportowego Policji Państwowej w województwie łódzkim w latach 1919-1939. Powinna przybliżyć dotychczas nieopisany szerzej fragment dziejów PP i sportu w województwie łódzkim oraz przyczynić się do podjęcia szerszych badań obrazujących sport wśród policjantów w II Rzeczypospolitej.

(ze Wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
julian-jaroszewski-ruch-sportowy-w-policji-panstwowej-w-wojewodztwie-lodzkim-w-latach-1919-1939-edycja-online.pdf (7.1 MB)
spis-tresci.pdf (223.0 KB)

Polecane produkty