Ilona Koutny, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowsk, Németh Szabolcs (red.), A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás, Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2017
Format 24x16,5 cm
ISBN 978-83-65483-53-9
ss. 402

język: polski, węgierski

Hungarologia, czyli nauka o Węgrzech, obejmuje szeroki zakres tematyczny, począwszy od języka, poprzez wiedzę na temat Węgier, aż po różne dziedziny kultury. Niniejsze opracowanie z serii Bibliotheca Hungarica daje wgląd w aktualną problematykę związaną z językoznawstwem i literaturą węgierską oraz dydaktyką języka węgierskiego przede wszystkim z punktu widzenia badań prowadzonych w Polsce. Dużą część artykułów stanowią opracowane referaty (w większości w języku węgierskim z polskimi streszczeniami) wygłoszone na międzynarodowej konferencji hungarologicznej zorganizowanej z okazji 25-lecia filologii węgierskiej w Poznaniu w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji nad aktualną problematyką kilku wybranych dziedzin z zakresu hungarologii, w której udział wzięli badacze z Polski, Węgier i krajów sąsiednich. Konferencja oraz niniejsze opracowanie wpisują się tym samym w program Roku Kultury Węgierskiej obchodzonego w Polsce w latach 2016/2017.

Opracowanie, które oddajemy w ręce Czytelników, obejmuje łącznie 37 artykułów. Szerokie spektrum tematyczne czyni je nader cennym źródłem informacji dla zainteresowanych nie tylko językiem węgierskim, lecz także szeroko rozumianą kulturą (literaturą, kinem) oraz historią Węgier. Autorami są wybitni hungarolodzy z wielu ośrodków naukowych Europy środkowo-Wschodniej. Z tego też względu duża część prac ma charakter kontrastywny, co umożliwia wgląd w problematykę hungarologiczną w szerszym kontekście, nie w sposób odizolowany. Wyrażamy przekonanie, iż takie podejście czyni badania bogatszymi, pełniejszymi. To właśnie harmonijna współpraca różnych ośrodków hungarologicznych zaowocowała powstaniem jubileuszowego opracowania Hungarologia dzisiaj... w takim, a nie innym kształcie. Niech stanowi ono sui generis klamrę spinającą dotychczasowe osiągnięcia na polu hungarologii z jeszcze bogatszą przyszłością, jaka stoi przed nami.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (552.2 KB)

Polecane produkty