Dorota Rojszczak-Robińska, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie

  • egz.
  • Cena netto: 52,38 zł 55,00 zł

Wydanie I
Poznań 2012
Format 21,5x15,5 cm
ISBN 978-83-60517-93-2
ss. 302

język: polski

Monografia Doroty Rojszczak wpisuje się w nurt badań nad Rozmyślaniem przemyskim, rozpoczętych po ponownym wydaniu tekstu przez Wacława Twardzika i Feliksa Kellera w serii Monumenta Linguae Slavicae. Autorkę – jak informuje tytuł – interesuje przede wszystkim odpowiedź na pytanie o przebieg procesu twórczego pisarza – autora. Wiedza nasza na ten temat jest dość ograniczona, a sam problem wymaga rozpatrywania go na szerokim tle historyczno- kulturowym, czego nie osiągnie się bez posiadania interdyscyplinarnych kompetencji. Podejmując tę trudną problematykę, D. Rojszczak nie tylko nawiązuje do badań wybitnych uczonych, ale też je rozwija i wzbogaca. Monografia jest pracą naukową, otwierającą nowe perspektywy analiz. Autorka, postulując, by mediewistyczne badania filologiczne cechowała interdyscyplinarność, temu założeniu pozostaje wierna w całej monografii. Czy przekład odbiegający swą formą od tego, co przekazuje określone źródło łacińskie, znajduje uzasadnienie w innym, czy też jego kształt to działanie po stronie języka polskiego? To – nie waham
się użyć tego sformułowania – fundamentalny problem. Odsłania się bowiem z całą mocą konieczność poszukiwania różnych obcojęzycznych redakcji nie tylko samych dzieł, ale i poszczególnych wątków, by w miarę precyzyjnie ustalić indywidualny wkład pisarza polskiego w tworzony tekst. Wnioski stąd wypływające są istotne zarówno dla historyków literatury, teologów oraz językoznawców
(z recenzji prof. dr hab. Zdzisławy Krążyńskiej)

Polecane produkty