Beata Katarzyna Szpingier, Semantica dell’italiano medico – studio sugli usi lessicali

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2023
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-67287-92-0
DOI: 10.48226/dwnuam.978-83-67287-92-0_2023.10
ss. 288

język: włoski

Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM (Seria Nowa), z. 10 (2023)

Monografia zbiera, opisuje i dokumentuje na przykładach określenia używane w zakresie medycyny w odniesieniu do współczesnego języka włoskiego, przeczące założeniom precyzji wypowiedzi (monoreferencyjności). Zebrane jednostki leksykalne zostały sklasyfikowane z uwagi na relacje (polisemia, synonimia, antonimia, omonimia) i asocjacje (metafora, metonimia, eufemismo) semantyczne. Niezgodności z definicją języka specjalistycznego powstały między innymi na drodze tworzenia się oraz ewolucji włoskiego języka medycyny. Do niejasnego odbioru treści specjalistycznych przyczynia się także skomplikowana struktura samych terminów. Całość uzupełnia opis kontekstu oraz znaczenie komunikacji niewerbalnej i poznania sensorycznego (za pomocą dotyku, wzroku, węchu). Rozważania zostały zaproponowane po włosku. Tematyka, z uwagi na skomplikowane treści, sytuację prawną, możliwości przeprowadzania badań językowych, czyni z prezentowanej monografii opracowanie unikatowe w skali światowej. Pozycja jest oryginalna zarówno w zakresie metodologii jak i tematyki.

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
beata-katarzyna-szpingier-semantica-dell-italiano-medico-studio-sugli-usi-lessicali-edition-online.pdf (2.2 MB)
spis-tresci.pdf (257.3 KB)

Polecane produkty