Barbara Konat, Założenia filozoficzne w językoznawstwie (publikacja online - format pdf)

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-55-9
DOI: 10.48226/978-83-66666-55-9
ss. 178

język: polski

Zeszyt 03 w serii wydawniczej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: WPiK Open Access.

Praca jest filozoficzną i metodologiczną analizą dwóch nurtów współczesnego językoznawstwa ogólnego: generatywizmu i kognitywizmu. Analiza jest prowadzona w aparacie Idealizacyjnej Teorii Nauki (Nowak, 1974, 1976, 1977, 2004). Przedmiotem analizy są wybrane założenia filozoficzne obu omawianych nurtów, ze szczególnym uwzględnieniem prac Noama Chomsky’ego i George’a Lakoffa. Omawiane są również badania empiryczne prowadzone w ramach obydwu omawianych nurtów. Celem pracy jest wykazanie podobieństw i różnic między generatywizmem i kognitywizmem językoznawczym oraz wskazanie, w jakim stopniu założenia filozoficzne determinują metody i zakres badań prowadzonych przez językoznawców.
Najważniejszym zatem celem pracy jest odpowiedź na następujące pytania:
1. Jaka jest struktura metodologiczna językoznawstwa generatywnego?
2. Jaka jest struktura metodologiczna językoznawstwa kognitywnego?
3. Czy struktury te są podobne czy odmienne?
Wiąże się to z koniecznością odpowiedzi na szereg pytań pobocznych, wśród których najważniejsze to:
1. Jakie obszary badane są rozpoznawane w ramach generatywizmu, a jakie w ramach kognitywizmu?
2. Jakie obiekty i jakie zmienne bada generatywizm, a jakie kognitywizm?
3. Który z badanych czynników jest najistotniejszy według generatywizmu, a który według kognitywizmu?
4. Czy struktura założeń filozoficznych w generatywizmie jest odmienna od tej przyjmowanej w kognitywizmie?
5. W jaki sposób założenia filozoficzne determinują sposób prowadzenia badań empirycznych oraz zakres formułowanych wyjaśnień, w ramach obydwu omawianych nurtów?

(Ze wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Interaktywny spis treści publikacji dostępny z menu „Zakładki” Adobe Acrobat.

Załączniki

Zobacz Pobierz
barbara-konat-zalozenia-filozoficzne-w-jezykoznawstwie-publikacja-online-format-pdf.pdf (1.9 MB)
spis-tresci.pdf (193.9 KB)

Polecane produkty