W sprzedaży

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2017_0285_15.jpg Tomasz Paluszyński

Rok 2106. Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistości w narracji publicznej oraz działaniach "Prawa i Sprawiedliwości"

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
32,00 zł dystrybutorzy

2017_0286_16.jpg Agnieszka Barbara Cichocka

Odessa inspiracja Polaków

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy

2017_0275_05.jpg Sonia Szymańska

Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2017_0272_02.jpg Paweł Medycki

Dyrdymałki nie tylko morskie

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł

2016_0249_06.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty dmokracji

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2018_0303_05.jpg Jan Brejski

Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej"

opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

W sprzedaży

Cena:
38,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2015_0222_09.jpg Witold Tyborowski

Złoto Mezopotamii
Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilonskiego (XIX-XVII w. przed Chrystusem)

W sprzedaży
Cena:
70,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy

2015_0242_29.jpg Tomasz Mika, Agmnieszka Słoboda

Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyżnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2014_0187_04.jpg Maria Trawińska

Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400)

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2014_0193_10.jpg Józef Malinowski

Stefan Dąbrowski (1877-1947). Biografia polityczna

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł

2014_0205_22.jpg Magdalena Gawrońska-Garstka

Jan Szczepan Otrębski. Życie i dzieło (1889-1971)

W sprzedaży
Cena:
60,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2012_0151_21.jpg Marek Przybylski

Odpowiedzialnośść karna dyrektora i nauczyciela w zakresie naruszania przepisów BHP w szkole

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
23,00 zł dystrybutorzy

2012_0142_12.jpg Dorota Rojszczak-Robińska

Jak pisano Rozmyślanie przemyskie

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2012_0146_16.jpg Anna Zięba

Wpływ kultury narodowej na język prasowych tekstów informacyjnych

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2012_0147_17.jpg Marzena Guz

Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
40,00 zł dystrybutorzy

2011_0123_14.jpg Wojciech Skóra

Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930, wyd. II, popr.

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
60,00 zł dystrybutorzy

2011_0126_17.jpg Victoria Kamasa

Dramaturgia liturgii. Definicja sytuacji w katolickich rytuałach przejścia

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2009_0080_02.jpg Ewa Szuber-Bednarz

Zasiedzenie w prawie polskim

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
23,00 zł dystrybutorzy

2008_0070_02.jpg Gizela Szwed

Z dziejów parafii szamocińskiej

W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
28,00 zł dystrybutorzy

2003_0028_17.jpg Tomasz Paluszyński, Rafał Galuba (opr.)

Komunikaty informacyjne o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego Sztab Generalny. Oddział II 1919-1920, t. 1

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2003_0026_15.jpg Tomasz Paluszyński, Tatjana Navickas, Ligia Marcinkowska (red.)

Łotwa wczoraj – dziś – jutro

W sprzedaży
Cena:
25,00 zł detal
15,00 zł dystrybutorzy

2018_0313_15.jpg Karin Anna Wawrzynek

Pozoracja normalności.
Funkcja muzyki w obozach koncentracyjnych III Rzeszy na przykładzie Almy Rose

W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2019_0321_01.jpg Eliza Grzelak

O "prawdach" w czasach postprawdy.
Perspektywa komunikologiczna

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0324_04.jpg Beata Frydryczak

Lusia
Sunia z jagodową kokardą w pupie

W sprzedaży
Cena:
48,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0326_06.jpg Tomasz Paluszyńśki

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?
Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2019_0327_07.jpg Roman Maciej Józefiak

Mieszczańska komuna Nowogrodu Wielkiego [XII-XV w.] w narracji historiografii dawnej i współczesnej

W sprzedaży
Cena:
44,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2019_0329_09.jpg Agata Dobak

Ta druga twarz

W sprzedaży
Cena:
24 zł detal
15 zł dystrybutorzy

2020_0350_07.jpg Agata Wicenciak-Szulc

Polemika wyborcza w Szwecji

W sprzedaży
Cena:
46,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy