Logo Wydawnictwa RysWydawnictwo Rys                                                                                    
Dąbrówka ul. Kolejowa 41
62-070 Dopiewo
                                                                  
tel. 0 600 44 55 80
e-mail: tomasz.paluszynski@wydawnictworys.com


Szybko, tanio, profesjonalnie wydamy Państwa książkę – Wydawnictwo Rys

Wydawnictwo punktowane uwzględnione w "Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe"
opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 grudnia 2919.
Identyfikator wydawnictwa: 73900.

  O nas        Cennik wydania publikacji (pdf)            W sprzedaży       
  Publikacje on-line          Zasady etyki publikacyjnej, Procedura wydawnicza i Procedura recenzji            Zasady punktowania publikacji