Wybrane publikacje zrealizowane przez nas we współpracy z innymi wydawcami

2013_0182_28.jpg Leszek Wilczyński,
Bibliografia „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” (1946-2011)

Publikacja przygotowana dla Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum w Poznaniu

2013_0183_29.jpg Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny,
Rocznik XVI

Publikacja przygotowana dla Archiwum Państwowego w Poznaniu

2013_0163_09.jpg Jukasz Jastrząb,
Poza cenzurą. Wydawnictwa i materiały niezależne z lat 1976-1989 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

Publikacja przygotowana dla Biblioteki Kórnickiej PAN
2013_0161_07.jpg Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny,
Rocznik XV

Publikacja przygotowana dla Archiwum Państwowego w Poznaniu
2011_0110_02.jpg Natsume Soseki,
Sny Dziesięciu Nocy

Publikacja przygotowana dla Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu
2010_0100_12.jpg Jolanta Niezborała,
Skorowidz historyczny nazw ulic miasta Poznania

Publikacja przygotowana dla Archiwum Pańsrtwowego w Poznaniu
2010_0104_16.jpg Linguae Mundi, nr 4

Publikacja przygotowana dla Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu
2009_0087_09.jpg Krzysztof Stryjkowski (red.),
Jubileusz 60-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 1

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2009_0088_10.jpg Irena Mamczak-Gadkowska (red.),,br> Kształcenie archiwis- tów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego.

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 2

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2010_0092_04.jpg Tadeusz Dzwonkowski (red.),
Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne Ÿródłem do badań nad regionem lubuskim

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 3

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2010_0091_03.jpg Marlena Jabłońska (red.),
Public relations w archiwach

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 4

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2010_0093_05.jpg Wiesława Kwiatkowska (red.),
Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 5

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2012_0136_06.jpg Wiesława Kwiatkowska, AgniesZka Rosa (red.),
PodrcZniki archiwalne od koncepcji do realiyacji

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 6

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2017_0276_06.jpg Andrzej Jabłoński (red.),
Postępowanie z dokumentacją osobową. Przepisy prawa, praktyka, postulaty

Studia Materiały Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, nr 7

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2017_0277_07.jpg Krzysztof Stryjkowki (red.),
Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 1965-2015

Publikacja przygotowana dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
2017_0278_08.jpg Wielkopolski przegląd logopedyczny, nr 1/14/2017

Publikacja przygotowana dla Polskiego Związku Logopedów
2013_0162_08.jpg Elżbieta Wojcieszyk,
Duszpasterstwo akademickie młodziezy poznańskiej w latach 1945-1989

Publikacja przygotowana dla Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum w Poznaniu
2007_0067_10.jpg Tomasz Paluszyński,
Walka o niepodległość Estonii 1914-1920

Publikacja przygotowana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Wyższej szkoły Języków Obcych
2011_0129_20.jpg Poznańskie Studia Slawistyczne, nr 1, 2011

Półrocznik przygotowany dla Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
2003_0013_01.jpg Andrievs Pumpurs,
Laczplesis

Skład przygotowany dla Miasta Stołecznego Warszawy
2007_0066_09.jpg Tomasz Paluszyński,
Historia Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych

Publikacja przygotowana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Wyższej szkoły Języków Obcych
2002_0004_03.jpg Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego środowiska Literackiego tom 2, DL/140 – DL/244

Publikacja przygotowana dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
2002_0002_01.jpg Eurovisionen III. Europa vorstellungen im kulturhistorischen Schrifttum der frühen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert), herausgegeben von Jan Papiór

Publikacja przygotowana dla Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu
Przed 01.jpg Biuletyn Zarządu Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu

Publikacja przygotowana dla Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu
Przed 02.jpg Zbigniew Heidrich, Piotr Tichończuk,
Wstępne zasady projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków

Publikaja przygotowana dla Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Poznaniu
Przed 03.jpg Maryla Siarkiewicz,
Tradycja Bożego Narodzenia

Publikaja przygotowana dla autorki
Przed 04.jpg Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki
Poznań, 16-17 kwietnia 1998,
red. Irena Mamczak-Gadkowska

Publikaja przygotowana dla Instytutu Historii UAM
Przed 05.jpg Informator ACI "Ostatni dzwonek". Dla kandydatów na studia wyższe i do szkół policealnych w roku akademickim 1999/2000

Publikacja przygotowana dla Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu
Przed 06.jpg Edukacja w Wielkopolsce 2001/2002. Informator ACI

Publikaja przygotowana dla Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu
Przed 07.jpg Informator maturzysty ACI. Szkoły wyższe - szkoły policealne, Poznań, województwo wielkopolskie, województwo lubuskie. Rok akademicki 2000/2001 (i wcześniejsze wydania)

Publikacja przygotowana dla Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu
Przed 08.jpg Technika archiwalna w XX wieku,
red. Stanisław Sierpowski, Jarosław Wiśniewski

Publikaja przygotowana dla Instytutu Historii UAM
Przed 09.jpg Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Zeszyt 25,
red. Barbara Wysocka

Publikacja przygotowana dla Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk
Przed 11.jpg Maryla Siarkiewicz,
Owoce czasu


Publikacja przygotowana dla autorki
Przed 10.jpg Jan Kochanowski,
Szachy, (reprint)

Publikacja przygotowana dla Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk