Nowości

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2020_0349_06.jpg Krystyna Medycka

Brazylia jeszcze raz

Nakład wyczerpany

2020_0347_04.jpg Bartosz Leszczyński

Osobowość rzekoma (Popiołu już nie spalisz)

Nakład wyczerpany

2019_0326_06.jpg Tomasz Paluszyńśki

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?
Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2019_0327_07.jpg Roman Maciej Józefiak

Mieszczańska komuna Nowogrodu Wielkiego [XII-XV w.] w narracji historiografii dawnej i współczesnej

W sprzedaży
Cena:
44,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2020_0350_07.jpg Agata Wicenciak-Szulc

Polemika wyborcza w Szwecji

W sprzedaży
Cena:
46,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2019_0329_09.jpg Agata Dobak

Ta druga twarz

W sprzedaży
Cena:
15 zł detal
24 zł dystrybutorzy

2020_0348_05.jpg Maciej Feliks

Długie lato. Pusty rok

Nakład wyczerpany

2020_0345_02.jpg Joanna Nikel

Kształcenie architektów w Niemczech Wschodnich w latach 1946–1970 na przykładzie Kunsthochschule Berlin Weissensee (KHB)

Nakład wyczerpany