Nasze publikacje: 2019

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2019_0321_01.jpg Eliza Grzelak

O "prawdach" w czasach postprawdy.
Perspektywa komunikologiczna

W sprzedaży
Cena:
50,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0322_02.jpg Tomasz Gajownik

Działalność informacyjna attaches wojskowych II Rzeczypospolitej w krajach bałtyckich.
Siły zbrojne Finlandii, Estonii i Łotwy w okresie międzywojennym

Nakład wyczerpany

2019_0323_03.jpg Obraz jaśniejący i umiłowany.
Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1976-1978 w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Koncepcja albumu i układ fotografii:
ks. Roman Dworacki, ks. Jan Maria Musielak, ks. Rafał Rybacki, Tomasz Paluszyński

Nakład wyczerpany

2019_0324_04.jpg Beata Frydryczak

Lusia
Sunia z jagodową kokardą w pupie

W sprzedaży
Cena:
48,00 zł detal
35,00 zł dystrybutorzy

2019_0323_03.jpg

Życiorysy lokalne.
Piszemy pleszewskie biografie

Opieka naukowa i dedakcyjna:
Jerzy Borowczyk, Borys Szumański, Maria Cichy, Izabela Guz-Czajka

Nakład wyczerpany

2019_0326_06.jpg Tomasz Paluszyńśki

Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach?
Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2019_0327_07.jpg Roman Maciej Józefiak

Mieszczańska komuna Nowogrodu Wielkiego [XII-XV w.] w narracji historiografii dawnej i współczesnej

W sprzedaży
Cena:
44,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2019_0328_08.jpg Antoni Stankiewicz, Olgierd Stankiewicz

Od stalinowskiego łagru i zbrojnego podziemia AK do polskiej wolności. Wspomnienia z lat okupacji

Nakład wyczerpany

2019_0329_09.jpg Agata Dobak

Ta druga twarz

W sprzedaży
Cena:
24 zł detal
15 zł dystrybutorzy

2019_0340_10.jpg Monika Pokorska-Iwaniuk

Twórczość liryczna Maironisa

Nakład wyczerpany

2019_0341_11.jpg Druga Rzeczpospolita w ujęciu multidyscyplinarnym.

Księga Jubileuszowa dr. hab. Henryka Lisiaka

Nakład wyczerpany

2019_0342_12.jpg Język Komunikacja Informacja, t. 14

Nakład wyczerpany