Nasze publikacje: 2018

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2018_0298_01.jpg Jerzy Stankiewicz

Nie ostatni i nie pierwszy wierszowany wybór wierszy

Nakład wyczerpany

2018_0299_02.jpg Mateusz Bourkane

Chińskie fascynacje Zofii Kossak i Teodora Parnickiego

Nakład wyczerpany

2018_0300_03.jpg Pod jednym DACH-em, nr 5

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2018_0302_04.jpg Apokalipsy bałtyckich światów

pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak

Nakład wyczerpany

2018_0303_05.jpg Jan Brejski

Wspomnienia [z moich lat w Westfalii i Nadrenii] wraz z wprowadzeniem "Testament człowieka czynu narodowego i współtwórcy KuŸni Bochumsko-Westfalskiej"

opracowanie, redakcja i przygotowanie do druku Jan Papiór

W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2018_0304_06.jpg Joanna Pyszna

Ofiarować się trzeba na przepadłe. Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w życiu s. Zofii Czarneckiej CR, wyd. IIPublikacja dostępna on-line

Nakład wyczerpany

2018_0305_07.jpg Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika

Kazania świętokrzyskie w perspektywie tekstowej i ogólnojęzykowej

Nakład wyczerpany

2018_0306_08.jpg Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych)

Nakład wyczerpany

2018_0308_09.jpg Tomasz Lisowski

Przekłady Jakuba Wujka w odnowie leksyki Nowego testamentu gdańskiego (1606). Ujęcie dystrybutywno-kontekstowe

Nakład wyczerpany

2018_0308_10.jpg Michał Piosik

Zu Besetzungsmöglichkeiten des linken Feldes im Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse der gesprochenen Sprache dargestellt am Beispiel der Talkshow

Nakład wyczerpany

2018_0309_11.jpg Karolina Ruta-Korytowska

Poziom sprawnoœci czytania i pisania u studentów z dysfunkcjš słuchu

Nakład wyczerpany

2018_0310_12.jpg Mateusz Bourkane

Epika i dzieje. Studia o polskiej powieœci historycznej w XIX i XX wieku

Nakład wyczerpany

2018_0311_13.jpg Dariusz Burdziłowski

Kilka wierszy i prawie poemat

Nakład wyczerpany

2018_0312_14.jpg Monika Pokorska-Iwaniuk

Twórczość liryczna Maironisa

Nakład wyczerpany

2018_0313_15.jpg Karin Anna Wawrzynek

Pozoracja normalności.
Funkcja muzyki w obozach koncentracyjnych III Rzeszy na przykładzie Almy Rose

W sprzedaży
Cena:
38,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2018_0314_16.jpg Pod jednym DACH-em, nr 6

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2018_0315_17.jpg Język Komunikacja Informacja, t. 13

Nakład wyczerpany

2018_0316_18.jpg Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Dorota Maslej

Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym

Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 3

Nakład wyczerpany

2018_0317_19.jpg Dominika Gortych (red.)

Niewy(ob)rażalne

Nakład wyczerpany

2018_0318_20.jpg Język w Poznaniu, t. 9

Nakład wyczerpany

2018_0319_21.jpg Język w Poznaniu, t. 10

Nakład wyczerpany

2018_0320_22.jpg Jowita Niewulis-Grablunas

Litewska gwara puńska.
Fonologiczny system konsonantyczny

Nakład wyczerpany