Nasze publikacje: 2017

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2017_0271_01.jpg Pod jednym DACH-em, nr 3

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2017_0272_02.jpg Paweł Medycki

Dyrdymałki nie tylko morskie

W sprzedaży
Cena:
30,00 zł

2017_0273_03.jpg Grzegorz Markowski

Rôle didactique de textes dans l'enseignement/apprentissage de la terminologie spécialisée a l'exemple du français langue des affaires, langue étrangere. Evaluation linguistique des textes

Nakład wyczerpany

2017_0274_04.jpg Olga Ziółkowska

Specyfika języka Rozmyślań dominikańskich w świetle składni i leksyki

Nakład wyczerpany

2017_0275_05.jpg Sonia Szymańska

Ziemia błogosławiona - ziemia przeklęta. Sienkiewicz, Dygasiński i Konopnicka o polskiej emigracji zarobkowej za Ocean

W sprzedaży
Cena:
35,00 zł detal
45,00 zł dystrybutorzy

2017_0279_09.jpg Dominika Gortych, Guido Hinterkeuser, Łukasz Skoczylas

Implanty pamięci? Od/budowa zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku

Nakład wyczerpany

2017_0280_10.jpg Jerzy Stankiewicz

W ostrogach... ale boso

Nakład wyczerpany

2017_0281_11.jpg Anna Krystkowiak, Nguyen Chi Thuat

Legendy wietnamskie, t. 1

Nakład wyczerpany

2017_0282_12.jpg Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska, Zbigniew Osiński

Mechanisms of the Formation and Evolution of Personal Information Spaces in the Humanities

Nakład wyczerpany

2017_0283_13.jpg Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński

Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich

Nakład wyczerpany

2017_0285_15.jpg Tomasz Paluszyński

Rok 2106. Polska - narodziny systemu, czyli falsyfikacja rzeczywistości w narracji publicznej oraz działaniach "Prawa i Sprawiedliwości"

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
32,00 zł dystrybutorzy

2017_0286_16.jpg Agnieszka Barbara Cichocka

Odessa inspiracja Polaków

W sprzedaży
Cena:
55,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy

2017_0287_17.jpg Anna Krystkowiak, Wojciech Lis

Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym

Nakład wyczerpany

2017_0288_18.jpg Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur (red.)

Mózg - język - komunikacja

Nakład wyczerpany

2017_0289_19.jpg Marta Wrześniewska-Pietrzak

Aksjologiczne wyznaczniki tożsamości w wypowiedziach głuchych i czasopośmie środowiskowym "Swiat Ciszy"

Nakład wyczerpany

2017_0290_20.jpg Język w Poznaniu, to 7

Nakład wyczerpany

2017_0291_21.jpg Język w Poznaniu, t. 8

Nakład wyczerpany

2017_0292_22.jpg Dominika Gortych, Łukasz Skoczylas (red.)

Implanty pamięci społecznej. Teoria i przykłady

Nakład wyczerpany

2017_0293_23.jpg Dominika Gortych (red.)

Wolność

Nakład wyczerpany

2017_0294_24.jpg Miscellanea Arabica Posnaniensia, t. II

Nakład wyczerpany

2017_0295_25.jpg Jarolina Borowiec, Dorota Masłej, Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska

Jak wydawać teksty dawne

Staropolskie spotkania językoznawcze, t. 2

Nakład wyczerpany

2017_0296_26.jpg Koutny Ilona, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Paweł Kornatowski, Németh Szabolcs (red.)

A hungarológia ma: nyelvészet,kultúra és oktatás

Hungarologia dzisiaj: językoznawstwo, kultura i dydaktyka

Nakład wyczerpany

2017_0297_27.jpg Eugeniusz Nowak

Rodzina Nowaków - suplement (1)

Nakład wyczerpany

2017_0284_14.jpg Pod jednym DACH-em, nr 4

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2017_0301_28.jpg Jązyk Komunikacja Informacja, t. 12

Nakład wyczerpany