Nasze publikacje: 2016

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2016_0244_01.jpg Aleksandra Janocha

Fremdsprachenlerner als Reflexionspartner beim Aufbau der Feedbackkultur im universitären DaF-Unterricht

Nakład wyczerpany

2016_0245_02.jpg Marzena Przekwas-Siemiątkowska, Antoœ Siemiątkowski.

Zapiski dla Antosia

Nakład wyczerpany

2016_0246_03.jpg Andrzej Wojcieszak, Łukasz Wojcieszak

Ekologistyka: samochód osobowy vs zrównoważony rozwój transportu indywidualnego

Nakład wyczerpany

2016_0247_04.jpg Jolanta Nawrot, Bernadeta Paczkowska (red.)

Jak zostać krytykiem i nie zwariować

Nakład wyczerpany

2016_0248_05.jpg Adam Czabański

Samobójstwa we Wrocławiu (Breslau) w latach 1939-1945. Socjologiczna analiza zjawiska

Nakład wyczerpany

2016_0249_06.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty dmokracji

W sprzedaży
Cena:
40,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2016_0250_07.jpg Patrycja Pelc

Retpryka nadzwyczajności

Nakład wyczerpany

2016_0251_08.jpg Beata Jerzakowska

Posłuchać obrazów. Podręcznik z audiodeskrypcjš do reprodukcji malarskich, uzupełniajšcy kształcenie literackie i językowe uczniów niewidomych

Nakład wyczerpany

2016_0252_09.jpg Wojciech Skóra

Kaszubi i słupski proces Jana Bauera.
Z dziejów polskiego ruchu narodowego na Pomorzu Zachodnim, (cz. 1)

Nakład wyczerpany

2016_0253_10.jpg Andrzej Wojcieszak

Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

Nakład wyczerpany

2016_0254_11.jpg POd jednym DACH-em, nr 1/2016

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2016_0255_12.jpg Magdalena Gawrońska-Garstka

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Uczelnia ziem północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939) w œwietle żródeł

Nakład wyczerpany

2016_0256_13.jpg Katarzyna Klessa

Speech Annotation Mining with Annotation Pro plugins

Nakład wyczerpany

2016_0257_14.jpg Jacek Barański, Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możyłowski (red.)

Samorząd terytorialny a przedsiębiorczość

Nakład wyczerpany

2016_0258_154.jpg Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Transdyscyplinarda konferencja naukowa, cz.2. Poznań 3-4 XI 2016. Ksišżka abstraktów

Nakład wyczerpany

2016_0259_16.jpg Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika, Agnieszka Słoboda

Składnia średniowiecznej polszczyzny. Część I. Konteksty - metody - tendenecje

Nakład wyczerpany

2016_0261_18.jpg Andrzej Wojcieszak

Zapomniana logistyka - tom 01Publikacja dostępna on-line

2016_0262_19.jpg Andrzej Wojcieszak

Zapomniana logistyka - tom 02Publikacja dostępna on-line

2016_0263_20.jpg Andrzej Wojcieszak, Tomasz Siedlecki

Dostępność komunikacyjna autobusowego transporu miejskiego w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2000-2014, t. 1Publikacja dostępna on-line

2016_0264_21.jpg Andrzej Wojcieszak, Tomasz Siedlecki

Dostępność komunikacyjna autobusowego transporu miejskiego w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2000-2014, t. 2Publikacja dostępna on-line

2016_0260_17.jpg Dorota Masłej

Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu.
Znad staropolskich rękopisów

Nakład wyczerpany

2016_0265_22.jpg Dominika Gortych (red.)

Wykluczenia

Nakład wyczerpany

2016_0266_23.jpg Lidia Nowicka-Comber

Snom przywykliœmy wierzyć... Szkice o dramatach Titusa Brezovackiego

Nakład wyczerpany

2016_0267_24.jpg Pod jednym DACH-em, nr 2/2016

Nakład wyczerpany

Publikacja dostępna on-line

2016_0268_25.jpg Dorota Rojszczak-Robińska

Staropolskie pasje. Rozmyślanie przemyskie, Sprawa chędoga, Karta Rogawskiego. Żródła - język - fabuła

Nakład wyczerpany

2016_0269_26.jpg Miscallenea Arabica Posnaniensia, t. 1

Nakład wyczerpany

2016_0270_27.jpg Swietłana Gaś, Dorota Kalecińska, Sandra Wawrzyniak (red.)

Badania nad językiem i kulturą, t. 1, Tradycja i współczesność w języku i literaturze

Nakład wyczerpany

2016_0284_14.jpg Ewa Stryczyńska-Hodyl

Narodziny drzew. Litewska bajka magiczna "Królowa węży" - mit czy mistyfikacja

Nakład wyczerpany

2016_0303_15.jpg Jązyk Komunikacja Informacja, t. 11

Nakład wyczerpany