Nasze publikacje: 2015

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2015_0214_01.jpg Krzysztof Dyczkowski, Robert Kordek, Paweł Nowakowski, Krzysztof Stroński.

Gramatyka fonetyczna w ujęciu aksjomatycznej teorii języka. Analiza komputerowa języków polskiego, chińskiego i hindii

Nakład wyczerpany

2015_0216_03.jpg Piszę, więc jestem.
Wybór tekstów pisanych przez styudentki I roku filologii polskiej i filmoznawstwa na konserwatorium prof. Haliny Zgółkowej
Jak napisać dobry tekst

Nakład wyczerpany

2015_0218_05.jpg Jerzy Stankiewicz, Tadeusz Boniecki

Z wierszwem w obiektywie

Nakład wyczerpany

2015_0220_07.jpg Antoni Stankiewicz, Olgierd Stankiewicz

Od stalinowskiego łagru i zbrojnego podziemia AK do polskiej wolności
Wspomnienia z lat okupacji

Nakład wyczerpany

2015_0222_09.jpg Witold Tyborowski

Złoto Mezopotamii
Najem siły roboczej w Babilonii okresu starobabilonskiego (XIX-XVII w. przed Chrystusem)

W sprzedaży
Cena:
65,00 zł detal
42,00 zł dystrybutorzy

2015_0224_11.jpg Anna Kapuścińska

„Boska teoria socjalna, na której postęp ludzkości zawisł”.
Prokop Leszczyński (1812–1895) i literacki projekt  kordialno- ultramontański

Nakład wyczerpany

2015_0226_13.jpg Mateusz Domagała

Spin jako sztuka manipulacji przekazem medialnym

Nakład wyczerpany

2015_0228_15.jpg Opolanie znani i nieznani
Cz. 3. Czasy pruskie
pod redakcją Antoniego Maziarza

Nakład wyczerpany

2015_0230_17.jpg Uniwersytet, Wielka Historia i ja
Co zostało powiedziane...

Nietypowa publikacja z okazji nietypowego jubileuszu Huberta Orłowskiego

Nakład wyczerpany

2015_0233_20.jpg Piotr Raćkowicz

Kadro-Poker

W sprzedaży
cena:
35,00 zł detal
25,00 zł dystrybutorzy

2015_0215_02.jpg Jak badać teksty Staropolskie, Staropolskie Spotkania Językoznawcze, z. 1,

Nakład wyczerpany

2015_0217_04.jpg Mateusz Bourkane

Rytmy i sny

Nakład wyczerpany

2015_0219_06.jpg Romana Łapa

Język prawny w  świetle analizy językoznawczej. Wybrane zagadnienia składniowe

Nakład wyczerpany

2015_0221_08.jpg Jamila Oueslati

The phonetic and phonological systems of the Dzira dialect of Tunisian Arabic

Nakład wyczerpany

2015_0223_10.jpg Maciej Szymański

Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim

Nakład wyczerpany

2015_0225_12.jpg Ks. Leszek Grzelak

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Pośredniczki Łask  w Charbielinie

Nakład wyczerpany

2015_0227_14.jpg Deutsch in Kommunikations- und Handlungsräumen der Gegenwart.
Die deutsche Sprache als Forschungsobjekt polnischer Nachwuchslinguisten

Herausgegeben von Beata Mikołajczyk

Nakład wyczerpany

2015_0229_16.jpg Anna Stryjakowska

Ponowoczesna tożsamość Europy Wschodniej w wybranych utworach Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka

Nakład wyczerpany

2015_0231_18.jpg Andrzej Wojcieszak, Magdalena Brudz

Infrastruktura zaplecza technicznego motoryzacji Łodzi i Krakowa w latach 2006-2012

Nakład wyczerpany

2015_0232_19.jpg Andrzej Wojcieszak, Tomasz Siedlecki

Infrastruktura transportu publicznego jako element logistyki miejskiej
Studium przypadku
Komunikacja autobusowa w Łodzi

Nakład wyczerpany

2015_0233_20.jpg Piotr Raćkowicz

Kadro-Poker

Nakład wyczerpany

2015_0234_21.jpg Michał Lipnicki

Buddyjska logika fikcji

Nakład wyczerpany

2015_0235_22.jpg Miłosz Wozniak

Der populärwissenschaftliche Artikel als Textsorte Eine Mehrebenen-Charakteristik am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte im Bereich der Biologie

Nakład wyczerpany

2015_0236_23.jpg Dominika Gortych (red.)

Przełom/y

Nakład wyczerpany

2015_0237_24.jpg Jowita Niewulis-Grablunas

Gwara puńska. Wokaliczny system fonologiczny

Nakład wyczerpany

2015_0238_25.jpg Ewa Stryczyńska-Hodyl

Drzewo. Archaiczna koncepcja budowy świata w litewskich bajkach magicznych

Nakład wyczerpany

2015_0240_27.jpg

Język w Poznaniu, t. 5

Nakład wyczerpany

2015_0239_26.jpg

Język w Poznaniu, t. 6

Nakład wyczerpany

2015_0241_28.jpg Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Olga Ziółkowska

Juwenalia historycznojęzykowe, t. 1

Nakład wyczerpany

2015_0242_29.jpg Tomasz Mika, Agmnieszka Słoboda

Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyżnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze

W sprzedaży
Cena:
45,00 zł detal
30,00 zł dystrybutorzy

2015_0243_30.jpg Ilona Koutny (red.)

Język Komunikacja Informacja, t. 10

Nakład wyczerpany