Nasze publikacje: 2014

Doliczane do warto¶ci zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiaj±cy

2014_0184_01.jpg Krystyna Medycka (red.)

Sodalicja Mariańska w Poznaniu 1988-2013.III księga jubileuszowa

Nakład wyczerpany

2014_0185_02.jpg Tomasz Paluszyński

Mankamenty demokracji

Nakład wyczerpany

2014_0186_03.jpg Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski (red.)

Beatus, qui alumnos educavit. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Mikołajczakowi w siedemdziesięciolecie urodzin

Nakład wyczerpany

2014_0187_04.jpg Maria Trawińska

Rękopis najstarszej poznańskiej księgi ziemskiej (1386-1400)

W sprzedaży

2014_0188_05.jpg Przemysław Wiatrowski

Nazwy miejscowo¶ci gminy Łabiszyn

Nakład wyczerpany

2014_0189_06.jpg Henryk Torzewski

Henryk Tarnowski. Życie to przecież służba do samego końca

Nakład wyczerpany

2014_0190_07.jpg Tomasz Wicherkiewicz

Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej

Nakład wyczerpany

2014_0191_08.jpg Anastazja Seul

W blasku tajemnic ¶wiatła Romana Brandstaettera

Nakład wyczerpany

2014_0192_09.jpg Klara i jej magiczne przygody

Nakład wyczerpany

2014_0193_10.jpg Józef Malinowski

Stefan D±browski (1877-1947). Biografia polityczna

W sprzedaży

2014_0194_11.jpg Mirosław Górny

Procesy integracyjne w bibliotekach naukowych w połowie XX wieku

Nakład wyczerpany

2014_0195_12.jpg Katarzyna Skowron

„Komitet Paryski” versus „Bractwo ¶w. Łukasza”. Problematyka konfliktu ugrupowań artystycznych na łamach wiadomości literackich w latach 1928-1934

Nakład wyczerpany

2014_0196_13.jpg Paweł Medycki

Od spełnienia do marzenia

Nakład wyczerpany

2014_0197_14.jpg Anna Roter-Bourkane

Traktat i traktatowo¶ć w poematach Cypriana Norwida

Nakład wyczerpany

2014_0198_15.jpg Mateusz Bourkane

O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego

Nakład wyczerpany

2014_0199_16.jpg Joanna Pyszna

„Ofiarować się trzeba na przepadłe”. Realizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego przez s. Zofię Czarneck± CR

Nakład wyczerpany

2014_0200_17.jpg Beata Mikołajczyk (hrsg.)

„Das heutige Deutsch aus der Außenperspektive. Beitrtäge polnischer Nachwuchswissenschaftler zur deutschen Gegenwartsprache

Nakład wyczerpany

2014_0201_18.jpg Eugeniusz Staranowicz

Koloni¶ci

Nakład wyczerpany

2014_0202_19.jpg Eugeniusz Staranowicz

Szerszenie. Wiersze i Satyry

Nakład wyczerpany

2014_0203_20.jpg Eugeniusz Staranowicz

Ziemianie

Nakład wyczerpany

2014_0204_21.jpg Wojciech Ryszard Rzepka

Z Kielc do Poznania – los się tak ułożył, przygotowanie do druku i redakcja Jolanta Migdał

Nakład wyczerpany

2014_0205_22.jpg Magdalena Gawrońska-Garstka

Jan Szczepan Otrębski. Życie i dzieło (1889-1971)

W sprzedaży

2014_0206_23.jpg Ogólnopolska konferencja naukowa „Historia języka polskiego – obszary, metody, źródła” dedykowana pamięci Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepki 20-22 października 2014. Program. Zeszyt streszczeń referatów

Nakład wyczerpany

2014_0207_24.jpg Język w Poznaniu, t. 4

Nakład wyczerpany

2014_0208_25.jpg Joanna Grzelak Piaskowska

Polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej

Nakład wyczerpany

2014_0209_26.jpg Ilona Koutny, Piotr Nowak (red.)

Język Komunikaca Informacja

Nakład wyczerpany

2014_0210_27.jpg Joanna Pyszna

„Cierpieć i kochać”. Duchowość św. Teresy od Jezusa z Los Andes OSD

Nakład wyczerpany

2014_0211_28.jpg Dominika Gortych (red.)

Kult(ura) szoku

Nakład wyczerpany

2014_0212_29.jpg List Apostolski Jana pawła II w formie motu proprio „La cura vigilantissima”

Nakład wyczerpany

2014_0213_30.jpg Paweł Medycki

Moje „Dary”

Nakład wyczerpany

2014_0214_31.jpg Anastazja Seul

Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła II. Sacreum, Prawda, Dobro, Piękno

Nakład wyczerpany