Nasze publikacje: 2013

Doliczane do wartości zamówienia koszty przesyłki pokrywa zamawiający

2013_0155_01.jpg Krystyna Medycka (red.)

Stare Winogrady. Pionierski okres

Nakład wyczerpany

2013_0156_02.jpg Jolanty Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (red.)

Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. I

Nakład wyczerpany

2013_0157.03.jpg Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (red.)

Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. II

Nakład wyczerpany

2013_0158_04.jpg Jolanty Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (red.)

Cum reverentia, gratia amicitia Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. III

Nakład wyczerpany

2013_0159_05.jpg Norbert Kordek

On Some Quantitative Aspects of the Componential Structure of Chinese Characters

Nakład wyczerpany

2013_0160_06.jpg Marek Osiewicz

Wariantywność graficzna Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Studium przypadku

Nakład wyczerpany

2013_0164_10.jpg Artur Stęplewski

Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych

Nakład wyczerpany

2013_0169_15.jpg Stanisław Bąba, Piotr Fliciński, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski,

Szkice frazeologiczne

Nakład wyczerpany

2013_0170_16.jpg Andrzej Sieradzki

Poznańskie derywaty nazwiskowe XVI-XVIII wieku

Nakład wyczerpany

2013_0171_17.jpg Łukasz Jastrząb

Nieznane Ÿródła do historii Wielkopolski XX w. Powstanie wielkopolskie 1918/1919. Okupacja hitlerowska. Powojenne podziemie zbrojne. Rok 1956.

Nakład wyczerpany

2013_0172_18.jpg Starożytność – XX wiek Teksty Ÿródłowe do historii Koœcioła, wybór i opracowanie Leszek Wilczyński, wyd. III

Nakład wyczerpany

2013_0173_19.jpg Leszek Wilczyński

Historia Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych

Nakład wyczerpany

2013_0174_20.jpg Agnieszka PoŸlewicz, Justyna Duch-Adamczyk, Christoph Schatte

Syntax dces Deutschen im Abriss

Nakład wyczerpany

2013_0175_21.jpg Michał Szczyszek

O porozumiewaniu się międzyludzkim. Wariant mówiony języka polskiej wspólnoty komunikatywnej: słowotwórstwo, leksyka, składnia w latach 1928-1934

Nakład wyczerpany

2013_0176_22.jpg Karol Siemaszko

Sąd Obywatelski w Londynie. Organizacja i orzecznictwo

Nakład wyczerpany

2013_0177_23.jpg Adam Czabański

Samobójstwa na torach. Socjologiczna analiza zjawiska

Nakład wyczerpany

2013_0178_24.jpg Przemysław Wiatrowski

Nazwy miejscowości gminy Łabiszyn

Nakład wyczerpany

2013_0179_25.jpg Maciej Smieja

Długie lato

Nakład wyczerpany

2013_0180_26.jpg Kinga Banderowicz

Nazwiska nowych obywateli poznańskich na podstawie Księgi przyjęć do prawa miejskiego (1575-1793)

Nakład wyczerpany

2013_0181_27.jpg Marcin Marecki, Adrian Tomkowiak, Adam Koliński

Controling przedsiębiorstw produkcyjnych w aspekcie zarządzania jakościš

Nakład wyczerpany

2013_0183_30.jpg Język Komunikacja Informacja, t. 8

Nakład wyczerpany

2013_0184_31.jpg Irena Sarnowska-Giefing, Magdalena Graf, Joanna Grzelak-Piaskowska,

Bibliografia polskiej onomastyki literackiej za lata 2001-2013 (z uzupełnieniami za lata wcześniejsze)

Nakład wyczerpany